Terrorism

Sverige har drabbats av flera terrorattentat och det finns en risk att det händer igen. Sannolikheten att du ska drabbas av ett attentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.
Uppdaterades
Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Foto: Jens Lindström / Johnér.

Ett terroristbrott är enligt svensk lag en gärning som kan skada en stat eller mellanstatlig organisation allvarligt, och vars avsikt är att:

  • Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.
  • Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta, eller avstå från att vidta, en åtgärd.
  • Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Bedömning av terrorhotnivå

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige och mot svenska intressen utomlands. NCT är en permanent arbetsgrupp som består av personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen (Säpo). Bedömningen baseras på information från de tre myndigheterna.

Hotnivån har sedan 2010 bedömts ligga på nivå 3 av 5. Nivå 3 innebär ett förhöjt terrorhot och att NCT bedömer att ett attentat kan ske.

Därifrån kommer hotet

Under 2020 bedöms terrorattentatshotet främst utgöras av islamistiskt och högerextremistiskt motiverad terrorism. Det finns både våldsbejakande islamister och högerextremister som anser att Sverige är ett legitimt mål för terrorattentat, enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning.

Informationen kommer från Säkerhetspolisen och Svensk författningssamling (SFS).