Terrorism

Sverige har drabbats av flera terrorattentat och det finns en risk att det händer igen. Sannolikheten att du ska drabbas av ett attentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.
Attentat i Stockholm, april 2017.

Ett terroristbrott är enligt svensk lag en gärning som kan skada en stat eller mellanstatlig organisation allvarligt, och vars avsikt är att:

  • Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.
  • Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta, eller avstå från att vidta, en åtgärd.
  • Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Bedömning av terrorhotnivå

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige och mot svenska intressen utomlands. NCT är en permanent arbetsgrupp som består av personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen (Säpo). Bedömningen baseras på information från de tre myndigheterna.

Hotnivån har sedan 2010 bedömts ligga på nivå 3 av 5. Nivå 3 innebär ett förhöjt terrorhot och att NCT bedömer att ett attentat kan ske.

Därifrån kommer hotet

Det främsta terrorhotet mot Sverige bedöms av NCT vara islamistiskt motiverad terrorism. Ett terrorattentat skulle kunna planeras av aktörer i Sverige eller utomlands, men det mest sannolika är att ett attentat skulle genomföras av en ensamagerande person eller en mindre grupp som inspirerats av våldsbejakande islamistiska aktörer utomlands. 

Informationen kommer från Säkerhetspolisen och Svensk författningssamling (SFS).

Uppdaterades
Taggar för denna sida: