Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Terrorism

Terrorhotnivån har höjts till ett högt hot. Det motsvarar en fyra på den femgradiga skalan. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.
Uppdaterades

Ett terroristbrott är enligt svensk lag en gärning som kan skada en stat eller mellanstatlig organisation allvarligt, och vars avsikt är att:

  • Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.
  • Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta, eller avstå från att vidta, en åtgärd.
  • Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Bedömning av terrorhotnivå

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige och mot svenska intressen utomlands. NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) samt Säkerhetspolisen (Säpo). Bedömningen baseras på information från de tre myndigheterna.

Terrorhotnivån grundar sig på strategiska bedömningar av aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige. Den svenska hotskalan är en strategisk hotskala för hela Sverige över tid.

Den 17 augusti 2023 ändrades hotnivån från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala. Höjningen beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Den 7 januari 2024 beslutade Säkerhetspolisen att terrorhotnivån i Sverige fortsatt ligger på en fyra. 

Säkerhetspolisen om fortsatt hög terrorhotnivå

Polisens frågor och svar om den höjda terrorhotnivån

Hotnivåskalan 

Inget identifierat hot (1)
Begränsat hot (2)
Förhöjt hot (3)
Högt hot (4)
Mycket högt hot (5)

Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Foto: Jens Lindström / Johnér. 

Därifrån kommer hotet

Det främsta attentatshotet mot Sverige kommer i nuläget sannolikt från individer motiverade av en våldsbejakande högerextremistisk ideologi eller en våldsbejakande islamistisk ideologi,  enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT. 

De flesta terrorattentat i västvärlden har på senare år utförts av enskilda individer som ofta blivit inspirerade på digitala plattformar och därefter utfört ett terrorattentat. 

Säkerhetspolisen: Försämrat säkerhetsläge när bilden av Sverige förändras

Säkerhetspolisen: Bedömning av terrorhotet för 2023

Källor: Säkerhetspolisen, Svensk författningssamling (SFS).