Terrorism

Hot från terrorister har ökat mot Sverige. Därför har Säkerhetspolisen, förkortas Säpo, höjt hotnivån i Sverige från 3 till 4. Säkerhetspolisen tror att hotet kommer att vara högt under en lång tid.
Publicerades

Terrorism är när någon eller några personer
allvarligt skadar ett land. 

Terrorister vill oftast:

 • Skrämma människor mycket.
 • Tvinga ett lands politiker
  att göra något,
  eller att avstå från att göra något.
 • Förstöra eller ändra på
  hur ett land är uppbyggt.
  Terrorismen kan vara emot politiken i landet,
  hur lagarna fungerar,
  hur landet sköter sin ekonomi
  eller hur landet är uppbyggt.

Hotnivåskalan går från 1 till 5

Säpo mäter hot
på en skala från 1 till 5.
1 är lite. 5 är mycket.

Den 17 augusti 2023
höjde Säpo sin varning för terrorhot,
från nivå 3 till nivå 4.
Nivån för hot 
har i många år varit 3.

Vad betyder de olika nivåerna?

1. Om det är nivå 1
har Säpo inte hittat något hot alls
mot Sverige.
Den här nivån kallas för ”inget identifierat hot”.


2. Om det är nivå 2
tror Säpo att det kan finnas
några som planerar
en attack mot Sverige,
men att de som planerar brottet
inte kommer att kunna göra
någon allvarlig skada.
Den här nivån kallas för ”begränsat hot”.


3. Om det är nivå 3
tror Säpo att det finns
några som planerar
en attack mot Sverige,
och att de personerna kanske har
farliga vapen.
Då behöver svenska myndigheter
förbereda sig på
att brotten kan hända.
Den här nivån kallas för ”förhöjt hot”.


4. Om det är nivå 4
känner sig Säpo säkra på
att några farliga personer
med farliga vapen
(till exempel knivar, k-pistar och bomber)
planerar en attack mot Sverige.
Svenska myndigheter måste vara
väldigt bra förberedda
på att det kan hända snart.
Den här nivån kallas för ”högt hot”.


5. Om det är nivå 5
är Säpo helt säkra på
att ett mycket farligt brott mot Sverige
kommer att hända.
Den här nivån kallas för ”mycket högt hot”.

Varför har hotet ökat?

Det beror inte på att en enda, särskild sak har hänt,
utan på att flera olika saker
har hänt på sista tiden
som gör att människor i andra länder
blir oroliga och arga på Sverige.

Till exempel har några personer i Sverige
bränt upp koraner
(religiösa böcker
som är heliga i många länder).
Terrorister kan använda det
som en ursäkt för
att attackera Sverige.

Därför vill Säpo att myndigheterna,
och andra som jobbar med att skydda Sverige,
ska göra ännu mer än de redan gör.
De vill att myndigheterna 
ska vara extra vaksamma.
Alla vi andra behöver inte
göra något särskilt.
Vi behöver inte vara
rädda eller oroliga.

Viktigt att veta om det blir ett terrorattentat

Ett terrorattentat
kan göras på olika sätt
eller på olika platser.
Men det finns råd som du kan följa:

 • Se till att du är i säkerhet
  och undvik att vara där det är
  mycket människor.
 • Ring 112, larma polisen
  och berätta om du ser något viktigt.
 • Varna dem som är i fara
  och hjälp dem som behöver.
 • Sätt din mobil på ljudlöst
  och ring inte till någon
  som kan vara i det farliga området.
 • Ringsignalen kan avslöja någon
  som försöker gömma sig.
 • Ring inte med mobilen
  om du inte måste.
 • Om för många personer ringer
  kan livsviktiga samtal
  få svårt att komma fram.
 • Gör som polisen,
  räddningspersonalen
  och myndigheterna säger.
 • Sprid inte information från internet
  som du inte vet att du kan lita på.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer på lättläst svenska (öppnas i ny flik)