Vattenbrist

Vid långvarig torka kan det bli risk för vattenbrist. Här kan du läsa mer om hur du kan hålla dig uppdaterad om vattenläget och hur du sparar på vatten.
Uppdaterades
Innan du vattnar, ta reda på om det råder bevattningsförbud.

Ta reda på om det råder vattenbrist och bevattningsförbud

En kommun kan införa bevattningsförbud eller uppmana till sparsamhet med vattnet. Håll koll på din kommuns webbplats för att se om det råder bevattningsförbud. Du hittar även aktuella bevattningsförbud på Svenskt Vattens karta. Svenskt vatten är en branschorganisation för VA-organisationer, som kommuner. (Observera att inte alla kommuner är anslutna till Svenskt vatten.)

SMHI kan utfärda meddelanden om risk för vattenbrist som publiceras på SMHI:s webbplats.

Egen brunn

Om du har egen brunn kan du själv hålla koll på vattentillgång och förbrukning. Vattennivån i brunnen kan avläsas med kluck-lod med jämna mellanrum. Har du en grävd brunn går det också att ha riktmärken i stenar eller i betongen eller använda en lång stång som når ända ned till botten. Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna ser ut i ditt område via Sveriges geologiska undersöknings kartor.  

Även Livsmedelsverket har råd för dig som har egen brunn.

Spara vatten i hushållet:

 • Duscha istället för att bada.
 • Duscha kortare än vanligt och stäng av vattnet medan du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande kran.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Kyl vatten i kylskåpet så slipper du låta kranen rinna för att få vattnet kallt.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar. Över tid kan många kubikmeter går till spillo.

Spara vatten i trädgården:

 • Vattna antingen tidig morgon, på kvällen eller på natten.
 • Undvik vattenspridare. Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvatten från stuprör i en tunna att vattna med.
 • Använd täckodling för att minska vattenavdunstningen i marken.
 • Undvik att plantera under vår och sommar. Gör det hellre på hösten.

Källor: Stockholm vatten och avfall, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)