Samhällets ansvar för rent vatten

Rent dricksvatten och fungerande avlopp är lätt att ta för givna. Det finns olika ansvarsområden på kommunal, regional och nationell nivå, där man bland annat arbetar för att säkra framtidens vattenförsörjning.
Uppdaterades
Rent dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Vattentjänstlagen

Att du får rent dricksvatten i kranen och att du har ett fungerande avlopp är exempel på vattentjänster. Vi har i Sverige vattentjänstlagen, och den tar hänsyn till både miljö och människors hälsa.

Lokalt

Enligt vattentjänstlagen är det kommunen som ansvarar för att ordna med vattentjänster. Det finns också reglerat hur ansvaret ser ut, till exempel hur långt kommunens ansvar sträcker sig när det gäller vattnets väg till din kran. Här kan du läsa mer om lagen och ansvarsfördelning.

Regionalt

Det är länsstyrelserna som kontrollerar att kommunerna tar sitt ansvar för den allmänna dricksvattenförsörjningen och att vattentjänstlagen följs, även vid förändrade förhållanden när det gäller vatten. Där det finns fastigheter med egen brunn, är det fastighetsägaren själv som har ansvar för vattnet.

Nationellt

Rent dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har tillsatt en arbetsgrupp för att dela och samla information med anledning av vattenbrist och torka under sommaren. Gruppen leds av Livsmedelsverket. Ansvaret att tillhandahålla dricksvatten ligger på kommunal och regional nivå, men med arbetsgruppen får man en samlad bild på nationell nivå. I Sverige finns också vattenmyndigheterna som arbetar för bättre vatten. Vi har fem vattenmyndigheter, där fem länsstyrelser är utsedda i var sitt vattendistrikt.