Hjärtstopp

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte pumpa blod till hjärnan. Efter bara några minuter drabbas kroppens viktiga organ av syrebrist. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Genom att lära dig hjärt-lungräddning kan du rädda liv.
Uppdaterades
  • Larma 112 och berätta var du är och vad som har hänt.
  • Starta hjärt-lungräddning omedelbart med 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar för att skapa blodcirkulation, fortsätt tills vårdpersonal anländer. Larmoperatören ger instruktioner hur du ska göra.
  • Utför hjärt-lungräddning för att skapa blodcirkulation på den drabbade tills vårdpersonal anländer.
  • Använd en hjärtstartare om du har tillgång till en sådan. Maskinen ger instruktion om hur du ska göra och känner av om en strömstöt ska ges. Hitta en hjärtstartare.
  • Lämna inte platsen innan hjälp har anlänt. Följ ambulanspersonalens, polisens och räddningstjänstens instruktioner.

HLR-rådet om hjärt-lungräddning på vuxna

Hjärt-lungräddning på barn

Det är mycket ovanligt att barns hjärtan slutar slå. Den vanligaste anledningen till att barn drabbas av hjärtstopp är att de slutar andas, till exempel vid drunkningsolyckor.

Eftersom barn är extra känsliga för syrebrist är det viktigt att du snabbt startar med fem inblåsningar vid ett akut läge. Svenska rådet för hjärt-lungräddning har information om hur du gör hjärt-lungräddning på barn.

Källa: 1177 och HLR-rådet.