Foto: Johan Eklund / MSB.
https://www.youtube.com/watch?v=F5F-nETguTQ

Källkritik

Uppdaterades
Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren.

Kom även ihåg att information som verkar vara “för bra för att vara sann” ofta är det.