Fler berättelser

Här hittar du fler intervjuer med yrkespersoner som har ett särskilt ansvar i krishanteringssystemet i Sverige.
Uppdaterades
Malin Öhlander på Kustbevakningen. Foto: Melker Dahlstrand.

I intervjuerna kan du bland annat läsa om hur en krisberedskapsoperatör på SOS Alarm vet när han ska slå larm, och vilken som är den mest dramatiska händelse som en sjöräddningsledare varit med om.

Myndigheter med särskilt ansvar

För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar. Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.