Fler berättelser

Här hittar du fler intervjuer med yrkespersoner som har ett särskilt ansvar i krishanteringssystemet i Sverige.
Malin Öhlander på Kustbevakningen. Foto: Melker Dahlstrand.
Uppdaterades
Taggar för denna sida: