Karl ger råd om smittsamma djursjukdomar

"Det kan gälla allt från smittsamma sjukdomar hos insmugglade tamdjur, till vilda djur som hittats döda."
Uppdaterades
Karl Ståhl är biträdande statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA – en rådgivande expertmyndighet som främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och miljö.

Tre frågor till Karl Ståhl

Titel: Biträdande statsepizootolog
Organisation: Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA 

Vad gör du?

I min grupp på SVA arbetar vi med epizootiberedskap, där vi omvärldsbevakar, ger expertråd och tar emot rapporter från veterinärer, djurägare, andra myndigheter och allmänhet. Det kan gälla allt från misstankar om smittsamma sjukdomar hos tamdjur, exempelvis hundar eller katter som smugglats in, till vilda djur som hittats döda.

Vilken är nyttan för samhället?

En god djurhälsa ger i förlängningen bra livsmedel och en bättre djurvälfärd. Vår epizootiberedskap styrs av nationell och EU-lagstiftning och omfattar svåra sjukdomar som mjältbrand hos kor eller fågelinfluensa hos fjäderfä.

Vad är svårast?

Att kommunicera risker. Ett aktuellt exempel är afrikansk svinpest, en väldigt allvarlig epizooti på gris som under senare år kommit allt närmare Sverige. Risken att vi ska få in sjukdomen till Sverige bedöms som mycket låg eller låg, vilket i allmänhetens öron inte låter så farligt. Samtidigt har risken aldrig varit så hög som i dag och konsekvenserna av en introduktion skulle bli väldigt allvarliga.