Patrik, brandingenjör: "Viktigt att vara snabbt på plats vid skogsbränder"

Uppdaterades
Patrik Perbeck är brandingenjör på MSB.

Tre frågor till Patrik Perbeck 

Titel: Brandingenjör 
Organisation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Webbplats: msb.se 

Vilka är framgångsfaktorerna för en räddningsinsats vid skogsbränder?

En av framgångsfaktorerna är att man kommer snabbt ut på plats, att man har tillräckligt med resurser med sig i ett tidigt skede och inte sparar på dem. Det är viktigt att man tänkt igenom det här i förväg, hur man ska leda insatsen, vilka resurser man bör ha med sig och att man inte drar sig för att larma ut tillräckligt mycket resurser i ett tidigt skede så att branden inte sticker iväg. Skogsbränder släcker man i huvudsak med markpersonal och då gäller det att ha tillräckligt mycket markpersonal för att klara av det.

Vilka fördelar finns med helikoptrar jämfört med brandbekämpningsflygplan vid en insats mot en skogsbrand?

Helikoptrarna har fördelen att det är ganska enkelt att gå ner och ta vatten på en begränsad yta. De behöver inte några stora sjöar för att hämta upp vatten. När det gäller flygplanen så kan de ta större mängder vatten och då kan man få större effekt när man väl släpper vattnet, om det är mer omfattande skogsbränder.

Under skogsbränderna sommaren 2018 så kallade man in hjälp från många andra länder. Varför?

Det första alternativet är att använda egen personal, sedan kan man ta hjälp av olika frivilligorganisationer. Efter det begär man normalt sett hjälp från närliggande kommuner, och det skedde förra sommaren. I takt med att det blev många skogsbränder som pågick under lång tid blev det väldigt resurskrävande, därför begärde man också hjälp från kommuner som låg långt ifrån de branddrabbade områdena. När vi begärde hjälp från brandmän utomlands, så handlade det om att vi var tvungna att vila de nationella resurserna.