Lena på Eon: Så jobbar elnätföretag vid strömavbrott

Lena Berglund, regionchef på Eon, med bland annat ansvar för att informera om E.ON:s verksamheter.

Tre frågor till Lena Berglund

Titel: Regionchef på Eon
Organisation: Eon
Webbplats: eon.se

Hur arbetar ni vid ett större strömavbrott?

Vi får indikationer till våra driftcentraler om att vi har strömavbrott. Då skickar vi ut folk i fält för att hitta felet. Ibland kan det ta en stund innan de hittar felet, det kan vara en kabel det är fel på - då är det svårt att hitta felet direkt. Det kan också vara en lång luftledning som kan ta ett tag att patrullera. Det handlar om att lokalisera vad det är för fel och vilken typ av utrustning som behövs. När personalen är framme vid felet kan man börja koppla om kunder, så att antalet strömlösa personer minskar och sen börja åtgärda felet så att vi till slut kan ge tillbaka ström till alla kunder. 

...det kan vara en kabel det är fel på - då är det svårt att hitta felet direkt. Det kan också vara en lång luftledning som kan ta ett tag att patrullera.  

Hur får allmänheten information om avbrottet?

Vi har utvecklat våra digitala kanaler väldigt mycket. Våra kunder kan både titta på avbrottskartan på hemsidan och få sms om förloppet. På så sätt kan man få information dels om att det pågår ett strömavbrott och dels om hur långt vi har kommit i felavhjälpningen. Vi arbetar öven tillsammans med de lokala radiostationerna, för att kunna informera allmänheten. Vid ett längre pågående strömavbrott kan det vara svårt att ladda sin telefon och då blir radion en väldigt viktig informationskanal.

Hur kan man förbereda sig för ett större strömavbrott?

Alla kan drabbas av ett längre strömavbrott. Då kan det vara bra att ha vatten och förnödenheter, men kanske också en radio. Antingen en vevradio eller en batteriradio, så du kan följa utvecklingen och få veta vad som händer i ditt område.

Så arbetar Eon med strömavbrott

Så görs en prognos


Det räcker inte med att veta hur många kunder som berörs för att kunna göra en bra felavhjälpningsprognos.

Elnätsföretagen måste också ta hänsyn till:

  • Vilka områden som berörs och hur stora skadorna är. Under stormen Alfrida i Roslagen i januari 2019 behövdes helikoptrar för att skapa en överblick.
  • Om det fortfarande blåser eller snöar kraftigt kan reparationsarbete försvåras eller vara livsfarligt.
  • Väder och ljusförhållanden på plats. Samma arbetsmoment tar längre tid i mörker.
  • Vilken typ av kunder som har drabbats. Störningskänslig verksamhet som vattenreningsverk eller äldreboenden prioriteras.
  • Hur lång tid beräknas varje moment ta? Längre utåt ledningen tar samma arbetsmoment lika mycket tid som i början av nätet, men återställer strömmen för betydligt färre kunder.
  • Behov av extrapersonal och resurser. Elnätsföretagen höjer beredskapen vid risk för snö, hårda vindar och åska. De samarbetar också med varandra för att upprätta elförsörjningen.

Läs mer i vår samling av svar på frågor om strömavbrott

Uppdaterades