Karin på PTS: Detta kan du göra om internet eller telefoni går ner

Uppdaterades
Karin Lodin, sakkunnig på avdelningen för säker kommunikation på Post- och telestyrelsen.

Tre frågor till Karin Lodin

Titel: Sakkunnig, avdelningen för säker kommunikation   
Organisation: Post- och telestyrelsen, PTS 
Webbplats: pts.se

Vad behöver man tänka på om det blir avbrott i telefoni- eller internettjänsterna?

Först och främst kan man vara beredd på att det kan bli avbrott eller störningar i internet- och mobiltjänster. Fundera över vad du själv kan behöva vidta för åtgärder för att ett eventuellt avbrott ska innebära så få negativa konsekvenser som möjligt. Många av de tjänster vi tar för givet och använder varje dag fungerar inte utan internet eller mobilnät. Det kan till exempel vara banktjänster eller inloggningar till myndigheter.

Vad kan man själv göra för att
minska riskerna?

Alla operatörer i ett område behöver inte ha avbrott samtidigt. Då är det bra att tänka på att inte lägga alla ägg i samma korg. Om man är flera personer i ett hushåll kan det vara bra att inte alla har abonnemang hos samma operatör. Om man bor själv kan det vara bra att ha ett kontantkort med en annan operatör än den som man normalt har abonnemang med.

Kan jag larma nödnumret 112 vid strömavbrott?

Så länge någon operatör fungerar i ditt område så går det att larma 112. Om det inte fungerar att larma ska man prova att stänga av och sätta på telefonen igen eller att ta ut sim-kortet och pröva att larma. Om alla operatörer har avbrott i ditt område är kommunen skyldig att se till att medborgarna kan larma SOS Alarm. Det kan man göra till exempel genom att sätta ut särskilda trygghetspunkter. Kommuner använder ofta sig av brandstationer för att göra det. Det är bra att följa den information som kommer från myndigheterna på sin lokala Sveriges Radio P4 kanal.