Räddningschefen Christer: Så jobbar räddningstjänsten vid allvarliga bränder

"Det är brottsligt att ta sig över avspärrningarna"
Uppdaterades
Christer Holmström är brandinspektör och räddningschef i beredskap och arbetar på räddningstjänsten i Ljungby.

Tre frågor till Christer Holmström

Titel: Brandinspektör och räddningschef i beredskap
Organisation: Räddningstjänsten i Ljungby

Vilka är dina uppgifter som räddningschef under en insats?

Vid branden i Ljungby fredagen den 30 maj kom jag fram samtidigt som huvudstyrkan. Då gjorde vi en bedömning av läget för att få en helhetsbild av händelsen. Eftersom det inte gick att släcka elden valde vi att begränsa eldens spridning. Vi gick också ut med ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, för att skydda människor från röken. Sedan satte vi och polisen upp avspärrningar kring branden. 

Varför spärrar ni av vid en brand?

Det gör vi för att allmänheten inte ska få i sig rök från branden, men också för att våra räddningstjänstfordon inte ska köra på någon människa. Polisen betraktar en brand som en brottsplats eftersom det kan vara fråga om en mordbrand, så det är brottsligt att ta sig över avspärrningarna. I det här fallet fanns det dessutom risk för att ammoniak skulle kunna läcka från en tank på taket av byggnaden. Ämnet är mycket skadligt och kan till och med vara dödligt.

Vad hände vid avspärrningarna?

Avspärrningarna respekterades tyvärr inte av alla människor. Vissa lyfte på bandet och körde in bilen eller cyklade in i det avspärrade området. Trots att vi hade gått ut med VMA och trots en uppmaning om att folk skulle hålla sig inomhus var många utomhus. En del var nyfikna och kom till platsen och fotograferade det som hände. Vi spärrar av en plats bara för att skydda allmänheten, inte för något annat.