Folke ger krisstöd till katastrofinsatspersonal

"En vanlig anledning till stress är när omständigheter gör att man inte kan göra allt man hoppats."
Uppdaterades
Folke Ryman är ansvarig för psykosocialt stöd till insatspersonal. på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Tre frågor till Folke Ryman 

Titel: Ansvarig för psykosocialt stöd till insatspersonal
Organisation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Hur kan du hjälpa insatspersonal?

Vår personal är människor med hög kompetens som åker ut med en kraft och vilja att hjälpa och bidra. En vanlig anledning till stress är när omständigheter gör att man inte kan göra allt som man hoppats. Då kan de behöva mig för att prata om varför det blev så.

Vilka är dina råd efter en insats?

Var beredd på att omgivningens lyssnarfönster är litet. De flesta är inte särskilt intresserade av vad du har upplevt. Därför kan det vara bra att hålla kontakt med insatskolleger som har delat ens upplevelser och kanske är intresserade av att prata.

Behöver alla som varit på uppdrag din hjälp?

Nej, de flesta klarar utmärkt att bearbeta sina upplevelser själva. Att se misär är något som de är beredda på och kan hantera. Överlag är vi beresta i dag, har sett och upplevt mycket.