Så försöker smittskyddsläkaren stoppa lokala utbrott

I Uppsala ledde begränsade covid-utbrott bland unga snabbt till en utbredd smittspridning. Regionen blev i oktober 2020 först med skärpta råd till allmänheten. Smittskyddsläkare Johan Nöjd är en av dem som har till uppgift att försöka stoppa de regionala utbrotten.
Uppdaterades

Under hösten 2020 började region efter region larma om oroväckande ökningar i smittspridningen. Den 19 oktober fick landets regioner därför möjlighet att införa skärpta allmänna råd och rekommendationer vid lokala utbrott av covid-19. Uppsala blev först ut med en skärpning.

Från den 20 oktober uppmanades alla i region Uppsala att under en period undvika både kollektivtrafik och fysisk kontakt med personer utanför hushållet. Rådet inkluderar även fester och andra sociala umgängen. För det var där smittspridningen tros ha börjat i Uppsala efter sommaren – i gruppen unga vuxna, 20–29 år, bland annat på vissa universitetsutbildningar.

På myndigheternas pressträff om covid-19 den 20 oktober beskrev region Uppsalas smittskyddsläkare Johan Nöjd smittspridningen som en fjällkedja med oroande toppar och betryggande dalgångar. Efter skolstarten steg kurvan igen och i oktober gick det att ana en ny topp i fjällkedjan.

Under hösten började smittspridningen dessutom ta fart i andra åldersgrupper. Varför är inte klarlagt, men regionens smittskyddsenhet på Uppsala Science Park analyserar utvecklingen.

– I oktober blev läget allvarligare. Vi såg plötsligt smittspridning i andra grupper, upp i 70-årsåldern, medan gruppen unga vuxna sjönk undan. Det kändes inte bra för sjukvården. När äldre insjuknar ökar risken för att de blir inlagda och hamnar på IVA, säger Johan Nöjd.

Så blev också utvecklingen på Akademiska sjukhuset. Under högsommaren hade sjukhuset fem inlagda patienter, varav en på intensiven. I oktober hade antalet inlagda stigit till ungefär 30, varav tio på intensiven.

Av de Uppsalabor som testades under sommaren hade en till två procent covid-19. I början av oktober hade andelen smittade ökat till åtta procent. Motsvarande siffra för hela landet var vid samma period knappt fyra procent.

Johan Nöjd hade varit smittskyddsläkare i Region Uppsala i ett år när pandemin började påverka hans egen hemmaplan. Den 28 februari 2020 fick regionen sitt första kända fall av det nya coronaviruset.

– Alla gick och väntade i sina regioner på de första fallen efter Jönköping. Stockholm och Västra Götaland hade sina första fall samma dag som oss, så det blev ett lite splittrat massmedialt fokus, säger han.

Smittskyddsenhetens roll är att övervaka anmälningspliktiga sjukdomar, smittspåra, utbilda och informera såväl offentliga och privata aktörer som allmänheten i sin region. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

När det gäller smittspårning finns en möjlighet till tvång vid konstaterade eller misstänkta fall av så kallade allmänfarliga sjukdomar. Johan Nöjd tar könssjukdomen klamydia som exempel. Sjukdomen klassas som allmänfarlig och eftersom den överförs vid sexuella kontakter blir smittspårningen relativt enkel, menar han. Om någon, som med fog kan misstänkas bära på sjukdomen, motsätter sig undersökning kan smittskyddsläkaren ansöka om tvångsprovtagning hos förvaltningsrätten.

Med covid-19 är det lite knepigare med tvångsåtgärder vid smittspårning. Sjukdomen klassas som både allmänfarlig och samhällsfarlig, men eftersom viruset överförs genom droppsmitta är det svårare att identifiera smittkällan och vem hen potentiellt kan ha smittat i sin tur. I och med att covid-19 är klassad som samhällsfarlig finns dock en möjlighet till extraordinära smittskyddsåtgärder, som exempelvis karantän.

Mycket av smittskyddsarbetet handlar om att ge allmänheten den information och de råd som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta.

Ett av de allmänna råd vid lokala utbrott som Folkhälsomyndigheten tagit beslut om i Uppsala, efter samråd med regionen, är att undvika kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

– Men detta är just ett råd, det går till exempel inte att bötfälla folk som tagit bussen men som hade kunnat cykla. Tanken med rådet är att tillräckligt många ska ha möjlighet att ta sig till jobbet på annat sätt, så att de som verkligen måste åka buss till jobbet och skolan ändå ska kunna göra det. Om det ändå blir trångt på bussarna får trafikoperatörerna försöka att sätta in fler bussar.

De åtgärder som görs måste vara i rimlig proportion till allvarlighetsgraden och följderna.

– Med covid-19 är det hela tiden en balansgång mellan att skydda människor från smitta och att samhället ska fungera, säger Johan Nöjd.

Var går gränsen för vad en smittskyddsläkare kan göra för att begränsa smittspridningen?
– Det är svårt att ge ett entydigt svar. Juridik är ofta en tolkningsfråga. Smittskyddslagen ger tydligare mandat för åtgärder när det gäller misstänkta eller bekräftade fall av sjukdom än när det gäller förebyggande åtgärder. Här handlar det i stället mycket om att ge råd och rekommendationer.

Enligt Johan Nöjd är det en vanlig uppfattning att smittskyddsläkaren kan stänga ett köpcentrum där det rapporterats om trängsel. Men sådana möjligheter finns vinte i nuvarande lagstiftning.

Hur tror du att smittspridningen i Uppsala kommer att utvecklas?
– Det verkar hittills vara svårt att sia om utvecklingen när det gäller detta coronavirus. Vi har en lång vinter framför oss. Vi hoppas och tror att de uppoffringar upplänningarna nu gör med att jobba hemifrån och undvika fysiska kontakter kommer att pressa ner smittspridningen, säger Johan Nöjd.

Efter att de skärpta allmänna råden infördes i region Uppsala i oktober skedde samma sak i alla regioner.

Taggar för denna sida: