Gülsen sänder ut VMA i radio

Uppdaterades
Gülsen Bergsdal är sändningsledare på Sveriges Radio.

Tre frågor till Gülsen Bergsdal

Titel: Sändningsledare och trafikreporter
Organisation: Sveriges Radio
Webbplats: www.sverigesradio.se

Vad jobbar du med?

Jag är trafikreporter och sändningsledare på Sveriges Radio och sänder ut viktig trafikinformation i rapporter på den lokala P4-kanalen. Informationen får jag från till exempel Trafikverket, SOS Alarm och trafikanterna, sedan sänder jag det som är viktigast för lyssnarna att få höra. Jag jobbar givetvis med informationen även på nätet. Allmänheten är en jätteviktig informationskälla för oss och vi får ungefär 100 000 samtal till vår tipstelefon per år. Det kan handla om allt ifrån rådjur och älgar på fel sida viltstängslet till hala vägar, köer, trafikolyckor och lyssnare som är besvikna för att man bryter sändningarna mitt i Melodikrysset. Tack vare de som ringer in känner vi ibland till olyckor redan innan SOS Alarm hör av sig och informationen bidrar till att vi får fler detaljer om framkomligheten på vägarna.

Vilken är din roll i kris?

Vid riktigt allvarliga händelser utfärdar räddningsledaren i den drabbade kommunen ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. SOS Alarm förmedlar själva begäran om VMA och sedan är det jag som sänder ut meddelandet i radion. Är det en händelse som innebär fara för liv och hälsa (VMA varning) bryts alla radiosändningar i hela landet på en gång. Sedan fortsätter jag eller min kollega på den lokala kanalen att upprepa och uppdatera meddelandet tills faran är över. Som sändningsledare ringer jag också och väcker den som har jour på P4-kanalen där något allvarligt inträffat. Då kan hon eller han skicka dit en reporter för att rapportera, eller bemanna den lokala kanalen för extra sändningar.

Vad är bäst med ditt jobb?

Att sändningsledningen är en viktig kugge i hela informationshjulet. Oavsett vad som händer kan Sveriges Radio alltid komma ut i etern. Jag blir glad när folk upptäcker att radion är bästa mediet i en kris, som vid branden i Västmanland 2014. Då gick lyssnandet upp och radion blev en primär källa för information.

Taggar för denna sida: