Mirja hjälper människor i sjönöd

”Ett av barnen låg nere i förpiken när båten sjönk”
Uppdaterades
Mirja Raukas Lind är frivillig sjöräddare.

Tre frågor till Mirja Raukas Lind

Titel: Frivillig sjöräddare
Organisation: Sjöräddningssällskapet
Arbetsplats: Räddningsstation Stockholm vid Hammarbyslussen och Österskär
Webbplats: Sjoraddning.se

Vad gör du som frivillig sjöräddare?

Det handlar om att finnas till hands och hjälpa folk till sjöss. Det kan vara motorbåtar som krockat, fritidsbåtar som fått motorstopp och behöver bogseras till land eller allvarliga fartygsolyckor. Ibland hjälper vi ambulansen med sjuktransporter från öar långt ute i skärgården. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och det känns alltid bra att kunna göra en insats för samhället.

Kan du berätta om någon dramatisk sjöräddning som du varit med om?

Jag var ute på en allvarlig händelse som hade kunnat sluta väldigt illa. Det var barn inblandade vilket gjorde händelsen extra dramatisk. Vi fick ett larm om en segelbåt som hade sjunkit och vi satte kurs med vår räddningsbåt mot platsen. Det var tre vuxna och två små barn ombord och ett av barnen låg nere i förpiken när båten sjönk. Det var bara 13 grader i vattnet, så det var väldigt bråttom. När vi kom fram hade lyckligtvis en privat båt precis lyckats få upp alla ur havet. Men de var kraftigt nedkylda, framförallt det yngsta barnet. Vår uppgift blev att värma upp de drabbade, lugna och trösta och se till att de kom till sjukhus för undersökning. Alla klarade sig mirakulöst utan skador, mycket tack vare att samtliga hade flytväst.

Vad är det värsta scenario som du skulle kunna ställas inför?

En händelse som vi funderat mycket över är om ett kryssningsfartyg med flera tusen personer ombord skulle krocka med ett annat fartyg, eller börjar brinna. Det skulle bli väldigt tufft om alla på båten behöver evakueras, speciellt om det är kallt i vattnet och stora vågor. En del fartyg kan ha upp till 4000-5000 passagerare med många olika nationaliteter, så språkfrågan kan också bli en utmaning. Men vi är många aktörer som hjälps åt vid en sådan händelse. Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Polisen, Räddningstjänsten och Försvarsmakten är alla med och bidrar i den svenska sjöräddningsorganisationen.