Han lagar elledningar i alla väder

Uppdaterades
Oscar Björnson är lagbas på Svenska kraftnäts insatsstyrka.

Tre frågor till Oscar Björnson 

Titel: Lagbas
Organisation: Svenska kraftnäts insatsstyrka

Vad gör du?

Jag rycker in vid akuta reparationsinsatser efter sabotage, olyckor och naturkatastrofer. Jag ser till att arbetet flyter på och att det finns material för att kunna reparera trasiga ledningar.

När rycker ni ut?

Vid till exempel en storm som orsakar större strömavbrott. Svårast är då att få fram resurser till det drabbade området. Det kan handla om personal, bandvagnar, maskiner och elstolpar som man får kämpa för att få fram till ett svårtillgängligt område.

Hur kan det vara ute i fält?

När jag var uppe i Älvkarleby 2010 föll det stora mängder snö som la ett halvmeter tjockt lager på elledningarna som rasade av tyngden. Det var oerhört svårjobbat eftersom man fick pulsa i snö upp till midjan. Det var extremt jobbigt.