Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Uppdaterades

Det finns olika sätt du kan kontakta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Du kan ringa, skicka e-post, eller besöka oss.

Telefonnummer: 0771 240 240

E-post: registrator@msb.se

Webbplats: www.msb.se

Postadress:
MSB
651 81 Karlstad

Besöksadresser
Karlstad: Packhusallén 2
Kristinehamn: Verkstadsvägen 4, före detta A9-området, byggnad 124.
Sandö: Sandövägen 7
Stockholm: Terminalvägen 14
Revinge: Räddningsvägen 14
Rosersberg: Tre Rosors väg 113

Taggar för denna sida: