Ordlista A-E

Uppdaterades

Akutbil
Bil med hälso- och sjukvårdspersonal
som kan mycket om sjukdomar och skador.
Akutbilen har medicinteknisk utrustning
men kan inte köra sjuka eller skadade
till sjukhus.

Alarm
Utryckningssignal

Ansvarsprincipen
Ansvarsprincipen betyder
att den som har ansvar
för en verksamhet
har samma ansvar
också när det är en kris.

Avspärrning
När man hindrar personer
från att komma till en plats eller ett område.

Beordrad utrymning
När du måste lämna en plats
eftersom lagen säger så.

Beredskap
Beredskap är att vara beredd på
vad som kommer att hända
även om det är svårt att veta i förväg.

Debriefing
När man i grupp pratar om
tankar och känslor
efter en kritisk händelse.

Drabbad
Person som blivit utsatt för traumatisk upplevelse.

Efterforskning, eftersökning
När man försöker hitta saknade personer
eller saknad egendom.
Att söka efter saknade personer kallas också skallgång.

Extraordinär händelse, allvarlig händelse
Med allvarlig eller extraordinär händelse
menar vi en sådan händelse
som är mycket onormal.
Det kan vara en allvarlig störning
eller stor risk för en allvarlig störning
i samhället.

 

Taggar för denna sida: