Ordlista K-L

Uppdaterades

Katastrof
Inom hälso- och sjukvård är en katastrof
en allvarlig händelse
när mediciner, personal eller plats
inte räcker till för det akuta behovet av vård.

Katastrofmedicinsk beredskap
Den beredskap som krävs
för att ta hand om drabbade
och minska risken för att människor
får skador på kropp och själ
av en allvarlig händelse.

Kris
En händelse som drabbar många människor
och stora delar av samhället.
Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras
med normala resurser och organisation.
En kris är oväntad,
utanför det vanliga och vardagliga.
För att lösa krisen
behöver många samarbeta.

Krisberedskap
Förmågan att med utbildning, övning och organisation
förebygga, stå emot och hantera krissituationer.

Krishantering
Förmåga att hantera en kris som inträffar.

Ledningscentral
Anläggning där räddningsledningen kan vara
för att leda räddningsinsatsen.

Likhetsprincipen
En verksamhet ska så långt det är möjligt
fungera lika i fred, kris och krig.

 

Taggar för denna sida: