Ordlista M-Q

Uppdaterades

Medicinskt ansvarig
Den personen ur hälso- och sjukvårdspersonalen
som bestämmer vilka medicinska åtgärder
som behövs på en olycksplats eller skadeplats.

Miljöräddningstjänst till sjöss
Kustbevakningen arbetar för räddningstjänsten,
när olja eller andra skadliga ämnen
har kommit ut i vattnet.

Närhetsprincipen
Kriser ska hanteras av samhället
så nära händelsen som möjligt.

POSOM-grupp
En grupp yrkesverksamma personer
som tar hand om drabbade,
anhöriga och personal vid en allvarlig händelse.

 

Taggar för denna sida: