Ordlista R-S

Uppdaterades

Räddningschef
Den person som leder räddningskårens verksamhet.

Räddningsinsats
De uppgifter som kommunen måste genomföra
vid en olyckshändelse, skada
eller risk för skada.

Räddningskår
Den organisationen som varje kommun måste ha
för att kunna ansvara för
och göra det som står i räddningstjänstlagen.

Samhällsskydd
Det arbete som myndigheter,
verksamheter och organisationer gör
för att skydda samhället mot olyckor
och allvarliga händelser.

Sanera
Att ta bort skadliga ämnen
från personer, miljö och egendom.

Sjöräddning
Sjöfartsverket har ansvar för
att söka efter och hjälpa människor
som har hamnat i nöd på sjön eller havet.
Sjöräddningen har också ansvar för
sjuktransporter från fartyg.

Skallgång
När personer bildar en kedja
för att söka efter försvunnen person
i ett terrängområde
kallas det att gå skallgång.

 

Taggar för denna sida: