Ditt ansvar

Uppdaterades

Ditt eget ansvar om det är krig

Sverige har totalförsvarsplikt.
Det betyder att staten kan kalla in svenska medborgare
mellan 16 år och 70 år till försvaret om det blir krig.
De som har dubbelt medborgarskap och bor i Sverige
kan också kallas in till försvaret. 

När du blir inkallad kan du göra värnplikt inom militären.
Du kan också göra civilplikt och till exempel
arbeta inom räddningstjänsten.
Om det är höjd beredskap måste alla hjälpa till med
det som staten bestämmer.
Det kallas allmän tjänsteplikt. 

Om du vägrar att hjälpa till

Om du vägrar göra din totalförsvarsplikt
kan du bli dömd till böter eller fängelse i högst fyra år.
Din arbetsgivare kan inte säga upp dig
när du gör din totalförsvarsplikt.
Ungdomar mellan 16 år och 18 år har också totalförsvarsplikt
men de behöver inte bära vapen. 

Registrera dig när du är 18 år

När du fyller 18 år ska du lämna
information om dig själv till Plikt- och prövningsverket.
Myndigheterna använder uppgifterna
om du blir inkallad till försvaret. 

Du har också ansvar för säkerheten i landet

Om det blir kris eller krig ska vi kunna lita på
att samhället hjälper gamla, barn och sjuka.
Men du måste också själv ta ansvar
för att det inte ska hända dig eller andra människor något.

Taggar för denna sida: