Frivilliga organisationer

Uppdaterades

Det finns frivilliga organisationer
som också kan hjälpa till vid en kris.
Organisationerna samlar
frivilliga personer i en kommun
som vill hjälpa till.
Organisationerna utbildar personerna
i bland annat kommunikation,
hjärt- och lungräddning, brandskydd
och krishantering.

 

Taggar för denna sida: