Samhällets beredskap vid telestörningar

Uppdaterades

Post- och telestyrelsen, PTS,
är den myndighet som ansvarar för
att telemarknaden fungerar.

Men teleoperatörerna har ansvar för
sina egna telenät och tjänster.
PTS arbetar för att det inte ska bli
problem i telenäten och datanäten.
Ett exempel är att PTS är med och betalar för
att det ska gå att använda el exempelvis en generator.

Om det blir ett stort teleavbrott
ska PTS övervaka det som händer,
och rapportera till regeringen
och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Räddningstjänsten bestämmer om åtgärder
Teleoperatörerna måste se till
att deras nät och tjänster
fungerar bra och är säkra också när det är kris.
Företagen kan ändå inte garantera
att det alltid går att ringa nödsamtal.
Teleoperatörerna måste berätta för SOS Alarm
om det inte går att koppla fram nödsamtal
genom deras nät. SOS Alarm skickar sedan informationen till räddningstjänsten.
De kan till exempel att ställa ut räddningsfordon
där personer i området kan ringa nödsamtal till 112.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen.

 

Taggar för denna sida: