Tillgänglighetsredogörelse

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Krisinformation.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Krisinformation.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Kontakta myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsens är delvis förenlig standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-04-30.

BeskrivningWCAG / Nivå

Sök i sidhuvudet fungerar inte korrekt med tangentbordet och är fel uppmärkt.

2.1.1 Keyboard Level A

4.1.1 Parsing Level A 

Huvudmenyn fungerar inte korrekt tillgänglighetsmässigt då undermeny öppnas vid hover och för tangentbordsanvändare via fokus

2.1.1 Keyboard Level A

Undermenyn på artikelsidor går ej navigera korrekt med tangentbordet.

2.1.1 Keyboard Level A

4.1.1 Parsing Level A

Huvudmenyn inte uppmärkt semantiskt korrekt.

4.1.1 Parsing Level A

Startsidans puffar är uppmärkta fel.

4.1.1 Parsing Level A

Brödsmulor behöver märkas upp korrekt.

4.1.1 Parsing Level A

Undermenyer ligger logiskt fel.

2.4.3 Focus Order Level A

Söksidan har flertalet problemområden och fungerar inte bra med hjälpmedel.

4.1.3 Status Messages Level AA

1.3.1 Info and Relationships Level A

2.4.3 Focus Order Level A

Tydligt fokus vid tangentbordsnavigering saknas.

2.4.7 Focus Visible Level AA

HTML och CSS koden validerar inte på webbplatsen.

4.1.1 Parsing Level A

Det saknas visuell indikator på vissa länkar.

1.4.1 Use of Color Level A

Kontraster är under kravnivå i vissa menyer.

1.4.3 Contrast (Minimum) Level AA

Textalternativ för kartinnhåll saknas

1.1 Text alternativ
Level A

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av krisinformation.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juni 2020 och är godkänd av chefen för krisinformation.se.

Publicerades