Tillgänglighetsredogörelse

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Krisinformation.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Uppdaterades

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Krisinformation.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Kontakta myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsens är delvis förenlig med standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Arkivmaterial från tiden före halvårsskiftet 2020 i Nyhetsarkivet, Arkiverade händelser samt Omvärldsbevakningar kan innehålla fel enlig WCAG 2.1. Dessa sidor bevaras i arkivsyfte och kommer inte att uppdateras.

Sidan minasidor.krisinformation.se är ingång till ett extranät och omfattas inte av dessa tillgänglighets regler.

Länkar och block på svenska sidor som har innehåll på annat språk är ej korrekt uppmärkta

EN30549

9.3.1.2

Navigeringspuffar i högerspalt har H2-rubriker utan innehåll efter

EN30549

9.2.4.6

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av krisinformation.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer som gjordes den 1 juni 2020.

Efter granskning av DIGG har samtliga punkter förutom ovanstående åtgärdats under april-maj 2021.