Delaktighet

Utöver de krav som finns om tillgänglighet försöker Krisinformation.se nå så många som möjligt oberoende av deras språkkunskaper och funktionsvariationer.
Uppdaterades

Därför finns våra texter även på lättläst svenska. Vi delar information via de sociala mediekanalerna Facebook, Instagram och X (Twitter) och kan besvara frågor där. Plattformarna har översättningsverktyg. 

Krisinformation på telefon

Samma information som Krisinformation har finns tillgänglig via telefon. Du som vill använda telefon ringer Sveriges informationsnummer 113 13 och kan ställa frågor på svenska och engelska. 

Den som har någon form av funktionsvariation kan använda telesvarstjänsterna Teletal, Texttelefoni och Bildtelefoni för att ringa 113 13 för att få information.
Här kan du läsa mer om de tjänsterna.  

Andra språk än svenska 

Krisinformation.se finns även på engelska. Klicka på ordet "English" uppe till höger på webbplatsen så växlar webbplatsen till det språket. Vi förmedlar även nyheter på engelska och kan besvara frågor på engelska. 

Övriga språk

Följande information finns översatt till andra språk:

Finns på arabiska, farsi, polska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska, ukrainska. 

Finns på arabiska, farsi, turkiska, somaliska, tigrinja, franska, italienska, kinesiska, holländska, polska, ryska, spanska, thailändska, ukrainska. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information om hur du förbereder dig för kriser översatt till ett antal andra språk. Du hittar informationen här