Svar på vanliga frågor om VMA

Här svarar vi på vanliga frågor om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
Uppdaterades

Allmänna frågor

Vad är VMA?

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV samt i vissa fall utomhusvarningssystemet och SMS till mobiltelefoner.

Jag har hört en signal som jag tror är Hesa Fredrik, hur ska jag veta om det är det?

Många hör av sig till Krisinformation.se med frågor om signaler och tut som de tror är Hesa Fredrik-signaler. Men det är faktiskt mycket sällan som signalen används. Om du hör ett tut som du misstänker är Hesa Fredrik så följ information via Sveriges Radio P4, Sveriges Television eller på Krisinformation.se. Tänk på att det finns många olika ljud som kan misstas för att vara en VMA-signal, bland annat vid sprängningar på byggarbetsplatser, från tåg, båtar och larm från industrier.

Vad ska jag göra om jag hör VMA-signalen?

Det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig.

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. Du kan också följa Krisinformation.se på webbenFacebook, Instagram, plattformen X (tidigare Twitter) eller som app. Krisinformation.se förmedlar Viktigt meddelande och information om kriser från svenska myndigheter. 

Hur stänger jag av ventilationen till min lägenhet när det har gått ett VMA?

Vid utsläpp eller bränder som för med sig giftig eller ohälsosam rök rekommenderas att man går inomhus och stänger av ventilationen. Det skiljer sig åt mellan olika fastigheter hur detta går till rent praktiskt. Ventilationen går alltid att stänga av eftersom det krävs att det finns servicebrytare på ventilationsanläggningar. Skulle det mot förmodan saknas en sådan går det alltid att bryta strömmen till anläggningen.

Det man kan göra själv är att låta bli att använda köksfläkt, badrumsfläkt eller motsvarande vid sådana händelser. Tänk även på att stänga alla ventilationsfönster och ventiler.

Vem får begära att signalen Viktigt meddelande ska sändas?

Räddningschef eller räddningsledare är den som beslutar om utomhusvarningssystemet ska användas vid omedelbar fara för liv, hälsa och miljö.  

Planerar MSB att lägga till något i informationen om att signalen kan verka skrämmande för barn, och för vuxna som är nya i Sverige?

Det är kommunerna som är ansvariga för att genomföra testet och ge information om detsamma. Värt är att påpeka att kommunerna ska informera om hur invånarna i kommunen varnas utifrån de risker som finns.

När infördes signalen Viktigt meddelande?

1986 infördes signalen Viktigt meddelande för att få en mer civil användning av systemet till skillnad från flyglarmet.

Kan man ha talade meddelanden istället för signalen?

Ja, om det finns en elektroakustisk ljudsändare. Vid utbyte av ljudsändare ersätts de idag av sådana.

Jag tycker att ljudnivån är lägre i vissa VMA-tyfoner. Stämmer min uppfattning?

Dels finns olika typer av anläggningar. De äldre pneumatiska anläggningarna har ett ljudtryck på 145 decibel på en meters avstånd, och de nyare elektroakustiska anläggningarna har en ljudstyrka som är tre decibel lägre. Dels avtar ljudstyrkan med avståndet från anläggningen. Hur väl man hör en signal beror även på vindens styrka och riktning.

Fungerar tutorna vid strömavbrott?

Ja. De äldre sändarna drivs med tryckluft vilket inte kräver elektricitet. De nyare elektroakustiska sändarna fungerar även om ett längre strömavbrott inträffar. De kan drivas med reservkraft.

Varför kallas tyfonen ibland för Hesa Fredrik?

Första gången signalen testades 1931 lär en krönikör på Dagens Nyheter vid namn Oscar Fredrik Rydqvist ha påpekat att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

Vem bestämmer var VMA-tyfoner placeras i kommuner?

Det är upp till kommunen att bestämma, utifrån deras risk- och sårbarhetsanalys. Om något förändras i en kommun, som att nya områden byggs, kan de ansöka hos MSB om nya tyfoner.

VMA som sms och till fast telefon

Går Viktigt meddelande alltid ut som SMS?

Den som begär VMA kan begära att meddelandet går ut som SMS till mobiltelefoner i det området som omfattas av varningen. Mobiloperatörer är skyldiga att förmedla Viktigt meddelande till allmänheten via SMS om det begärs. Tre av fyra mobiloperatörer med eget nät hade i mars 2018 infört tekniken.

Får alla mobiltelefoner Viktigt meddelande som SMS?

Ja. Systemet lokaliserar alla påslagna mobiltelefoner i området som omfattas när Viktigt meddelande utfärdas. Man behöver inte ha platstjänster på eller på annat sätt ändra inställningarna för att få meddelandet. Däremot kan bristande täckning eller bristande kapacitet hos mobiloperatören göra att man inte nås. 

Sms:et kommer även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt.

Kan meddelandet försenas eller utebli?

Ja. Meddelandet skickas ut som mängder av SMS så det kan uppstå köbildning. Det beror på teleoperatörernas kapacitet i området. Du kan få information om Viktigt meddelande till allmänheten och andra varningar via Krisinformation.se:s webbplats, sociala medier och app

Får man meddelande om att faran är över som SMS?

Du kan få besked om faran över om du fortfarande befinner dig i området när faran över meddelas. 

Kan jag få VMA till min mobil eller fasta telefon?

Den aktör som begär Viktigt meddelande till allmänheten kan begära att meddelandet också skickas ut som SMS till mobiltelefoner och som talat meddelande till fasta telefoner i området.

Läs mer hos SOS Alarm

Flyglarm och beredskapslarmen

Varför testas flyglarmet flera gånger varje år?

Det är inte flyglarmet som testas utan signalen Viktigt meddelande. Detta görs fyra gånger per år för att kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Vad är det för skillnad på VMA, flyglarm och beredskapslarm?

Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 1 minut. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

Test av larmen

Hur ofta testas VMA?

En gång per kvartal. Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Varför testas VMA flera gånger varje år?

Signalen testas fyra gånger per år för kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Testas alla sirener i en kommun varje kvartal eller sker det selektivt?

Alla sirener testas samtidigt.

Hur många beräknas höra signalen när den testas?

Cirka 50 procent av Sveriges befolkning bor inom hörbart avstånd till en siren när de befinner sig utomhus.

Om tekniken inte fungerar, hur tas det om hand?

Vi testar systemet och tekniken för att de som ska aktivera larmkedjan får träna på hur det ska göras och för att kontrollera att tekniken fungerar. Om det visar sig då att något inte fungerar så ska det rättas till.

Varför sker testerna av VMA via radio en måndag klockan 19?

Avsikten är att testet ska göras när få lyssnar på radio för att inte störa ordinarie programverksamhet i Sveriges Radio och inom den privata lokalradion.

Jag hörde inte dagens test av VMA. Vem ska jag anmäla det till?

Till din kommunala räddningstjänst. Då det är de som är ansvariga för drift, underhåll och test av systemet.

Jag hör inte signalen inomhus. Varför?

Beroende på var du bor kan signalen vara lägre om du är långt från närmaste ljudsändare. Systemet är designat för att varna utomhus.

När slutade man testa varje månad?

Efter andra världskriget började man testa flyglarmet kvartalsvis.

VMA hördes inte alls i min kommun idag?

Vänd dig till din kommunala räddningstjänst. De är ansvariga för drift, underhåll och test av systemet.

VMA i radio

Går alla radiokanaler ut med VMA?

Alla Sveriges Radios kanaler förmedlar Viktigt meddelande till allmänheten. Det står i de privata radiokanalernas sändningstillstånd att de ska förmedla VMA kostnadsfritt, men tyvärr är det så att detta inte alltid fungerar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har därför delat ut så kallade VMA-boxar, som automatiskt bryter sändningen när det kommer ett VMA till den lokala privatradion. Det ska bryta även om det inte finns någon bemanning på stationerna, till exempel nattetid då det oftast endast är en dator som spelar musik.

Sveriges Radios sändningsledning läser upp meddelandet som den privata radion sänder ut via VMA-boxen.

Vad testas klockan 19.00 de måndagar när VMA-testerna genomförs?

Då testar Sveriges Radios sändningsledning utsändningen av Viktigt meddelande i radio till allmänheten. Testet sker både i Sveriges Radios kanaler och i de reklamfinansierade kanaler som sänder VMA. Samtidigt sker tester av de RDS-mottagare som alla hushåll i zonen har fått.

Vad är en VMA-box?

MSB har delat ut så kallade VMA-boxar till radiokanalerna. En sådan bryter en radiosändning för samhällsviktig information, till exempel Viktigt meddelande till allmänheten.

Vad är RDS-systemet och RDS-mottagare?

RDS betyder Radio Data System och används också bland annat i bilradion. Genom RDS kan information sändas ut tillsammans med stereoljudet i en FM-radiokanal. Alla hushåll i den inre beredskapszonen vid svenska kärnkraftverk har en särskild radiomottagare kopplad till RDS-systemet via Sveriges Radio. Dessa är kopplade till RDS-systemet via Sveriges Radio och testas klockan 19.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, alltså då tyfontesterna genomförs.

Går det inte att testa VMA via radio klockan 15 samtidigt som tyfonerna testas?

Vi behöver göra ett test i taget eftersom vi testar olika system.

Hör man VMA om man lyssnar på internetradio eller strömmad radio?

Det beror på var i utsändningskedjan som den strömmade sändningen hämtas. Sveriges Radios FM-kanaler som sänds strömmade innehåller VMA – om än med en eller ett par minuters fördröjning. Det gäller P1, P2, P3, P4 och P5.  Sveriges Radios kanaler som inte sänds i FM utan bara strömmade innehåller inte VMA.