Så varnar Krisinformation.se

När ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdas visas det direkt på Krisinformation.se startsida och i appen. Vi publicerar även en nyhet där vi kan komplettera med mer information från berörda aktörer.
Uppdaterades
För att få ett VMA direkt i mobilen kan du ladda ner appen Krisinformation.se. Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér

Viktigt meddelanden till allmänheten visas också automatiskt på Sveriges Radio P4:s webbplats. Det gäller även SVT Text och i Sveriges Televisons sändningar.

Kompletterande information om händelsen

Utöver att publicera VMA:t kan vi erbjuda ytterligare information om händelsen. Vi kan också presentera länkar till de som är ansvariga för att hantera händelsen om de själva har gått ut med bekräftad information i sina kanaler. 

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga.

Anpassa varningarna till ny teknik

Vi publicerar inte alla myndighetsmeddelanden. Vi värderar hur allvarlig händelsen är och hur många som kan tänkas påverkas av den. Därefter tar vi ett publiceringsbeslut.

Det pågår ett arbete med att förändra systemet för varningar till allmänheten. Syftet är att anpassa systemet till modern teknik och förändrade medievanor.