Detta är en gammal händelsesida om Utbrottet av Ebola i Västafrika 2014 som startade 29 okt 2014

Utbrottet av Ebola i Västafrika 2014

OBS: Detta är en arkiverad händelsesida om utbrottet av Ebola i Västafrika 2014. Det har pågått ett utbrott av ebola i Västafrika, men inget fall konstaterades i Sverige. Här hittar du information från svenska myndigheter och andra aktörer om sjukdomen.
Publicerades

Guinea, Sierra Leone och Liberia har varit hårt drabbade av den allvarliga sjukdomen ebola som är ett internationellt hot mot människors hälsa, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Smittorisken i Sverige är låg

De drabbade länderna i Västafrika utförde hälsokontroller om man reste från länderna. Det gick inte att utesluta att någon enstaka resenär kunde komma till Sverige och blir sjuk, men risken för att sjukdomen skulle spridas vidare i landet var mycket låg.

Källa: WHO, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 113 13.