Detta är en gammal händelsesida om Vårfloden som startade 10 apr 2018

Vårfloden

Detta är en arkiverad sida om vårfloden 2018. Informationen uppdateras inte längre. Under våren 2018 var vårfloden kraftig. SMHI utfärdade många varningar för höga flöden. På flera håll i Svealand och Norrland var det problem med översvämningar.
Uppdaterades
Forsande vårflod.

Läget var så allvarligt att SMHI utfärdade klass 3-varningar för extremt höga flöden på flera håll. Varningen är den högsta på skalan och kan innebära allvarliga översvämningsproblem.

Byggnader och vägar drabbades av översvämningar i bland annat Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Stort eget ansvar

Enskilda fastighetsägare har ett stort ansvar för att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom.

Kommunen ansvarar för det som är räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunen ansvarar också för de anläggningar som de själva äger. Länsstyrelsen hjälper till att samordna arbetet. Om kommunens eller regionens egna resurser inte räcker till har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förstärkningsresurser som kan användas.

Skydda dig vid översvämning

  • Följ väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar, ifall du misstänker risk för översvämning i ditt område.
  • Om läget förvärras, följ information i Sveriges Radio P4 och på Krisinformation.se. 
  • Tänk på att inte gå eller köra bil genom översvämmade områden. 
  • Respektera avspärrningar och följ myndigheters uppmaningar. 
  • Tänk på att du som fastighetsägare har ett eget ansvar. Räddningstjänsten kan behöva prioritera om många behöver hjälp samtidigt. 

Taggar för denna sida: