Detta är en gammal händelsesida om Översvämningar och höga flöden just nu som startade 26 jan 2024

Översvämningar och höga flöden just nu

I januari och februari 2024 rådde höga eller mycket höga flöden i många svenska vattendrag. SMHI varnade för höga vattenflöden och översvämningar i flera län. Här samlar vi information från de lokala myndigheterna och aktörerna.
Uppdaterades

Snösmältning och regn orsakade höga flöden och översvämningar i flera län mellan januari och mars 2024. SMHI utfärdade vädervarningar i orange nivå i Skåne, Östergötland, Södermanland och Uppsala län.

Varningarna rörde Nyköpingsån, Rönne å, Kävlingeån, Tämnarån, Stångån, Svartån samt sjöarna Ringsjön, Tämnaren och Glan och andra platser.

Översvämningar drabbade kommuner och fastighetsägare och trafikanter i flera av länen. Det fanns risk för ras, skred och påverkan på tågtrafik. I Skåne var avlopssystemet tidvis ansträngt och räddningstjänsten uppmanade allmänheten att undvika de översvämningsdrabbade områdena. Länsstyrelsen uppmanade de med egen brunn att kontrollera dricksvattenkvaliteten.

 

Skåne

Här finns information om översvämningsläget i Skåne.

Varning för översvämning i Nyköpingsån

Tidigare snösmältning och regn har lett till höga flöden i Nyköpingsån. Det riskerar orsaka översvämningar nära järnvägen.

Uppsala län

Här finns information om översvämningsläget i Uppsala län.

Östergötlands län

Här finns information om översvämningsläget i Östergötlands län.