Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Om Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Uppdaterades
Krisinformation.se gör det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information eftersom den samlas på ett ställe.

På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer*.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta välgrundade beslut i en kris. 

Drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige. MSB ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ett av MSB:s uppdrag är att samordna samhällets gemensamma krishanteringsarbete. I det uppdraget ingår att samordna de olika aktörernas kommunikation och samlade information till allmänheten, bland annat via Krisinformation.se.

Plattformar

Krisinformation.se finns på webben, i vår app och i sociala medier och ger allmänheten tillgång till snabb och tillförlitlig information om en pågående kris. I sociala medier publicerar vi nyheter och svarar på frågor från allmänheten.

Information om din egen och samhällets krisberedskap

Redaktionen för Krisinformation.se publicerar artiklar och reportage om hur det svenska krisberedskapssystemet fungerar och hur myndigheter arbetar för att förebygga och hantera kriser. På webbplatsen hittar du också tips och råd om hur du kan öka din egen krisberedskap och information om vilket ansvar du har som medborgare. Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden.

vriga aktörer kan exempelvis vara frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.

Svar på vanliga frågor om Krisinformation.se

Hur får redaktionen informationen bekräftad?

All information som Krisinformation.se publicerar måste ha bekräftats av ansvarig myndighet eller aktör. Vi använder inte uppgifter som enbart förekommer i medier.

I vilka kanaler finns Krisinformation.se?

Krisinformation.se finns som webbplats, på Facebook, Instagram och på plattformen X, tidigare Twitter. Krisinformation.se har även en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på webbplatsen men du kan välja vilket eller vilka län du vill följa.   

Hur många besökare har Krisinformation.se?

En vanlig dag, när ingenting allvarligt har hänt, har webbplatsen några tusen besökare. Under större händelser kan det bli betydligt mer. Under covid-19-pandemin hade webbplatsen miljontals besök. 

Skriver ni om alla händelser och kriser?

Vi skriver nyheter när det finns ett stort informationsbehov hos allmänheten. Några exempel på händelser som vi alltid publicerar är: VMA – viktigt meddelande till allmänheten, vädervarningar över en viss nivå och UD:s reseavrådan för resor till ett område som berör många svenskar. Du kan läsa mer i publiceringsdokumentet. 

Hur når Krisinformation ut med information om internet går ner i ett område?

Sveriges Radio P4 är samhällets beredskapskanal vid information om händelser. Det är också den huvudsakliga kanal som myndigheter ofta hänvisar till om internet och/eller telefoni skulle gå ner.  

Kommunen har ansvar att informera dem som befinner sig i kommunen under kriser. Därför kan det vara bra att höra med kommunen om vilka rutiner de har för att informera allmänheten om de ordinarie kommunikationskanalerna skulle sluta fungera.

Finns Krisinformation.se på andra språk än svenska?

Krisinformation.se finns på svenska och engelska. Under allvarliga händelser översätts information till ett antal av de språk som bedöms vara viktiga för dem som drabbats hårdast av händelsen. Viktig information anpassas också så att fler med någon funktionsvariation kan använda Krisinformation.se.  

Krisinformation.se finns också på lättläst svenska vilket innebär att fler kan ta del av informationen, både personer med lässvårigheter och människor som har begränsade kunskaper i svenska. Vissa grupper kan också använda någon av Post- och telestyrelsens förmedlingstjänster för att få information från exempelvis SOS Alarm, Polisen och 1177 Vårdguiden.  

MSB samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att kunna nå fler. I övrigt hänvisar vi till Sveriges Radios Radio Sweden samt översättningsverktyg på webben samt i sociala medier.

Om jag inte har dator – var ska jag få min information ifrån?

Om du har en smart telefon kan du ladda ner appen Krisinformation.se eller surfa in på Krisinformation.se via webbläsaren. Du kan också ringa 113 13 för information på telefon. Du som har någon funktionsnedsättning kan få hjälp att ringa sådana samtal genom Post- och telestyrelsens förmedlingstjänster.

Om internet och/eller telefoni skulle gå ner tar du emot viktig information från Sveriges Radio P4 som är samhällets beredskapskanal vid allvarliga händelser. Du kan också kontakta din kommun för att få reda på hur de planerar för information i händelse av långvariga strömavbrott.

Vilken är Krisinformation.ses roll under krig och höjd beredskap?

Samma som under fredstid. Att samla och förmedla ansvariga aktörers bekräftade information till allmänheten. 

Hur når jag redaktionen på Krisinformation.se?

Krisinformation.se når du enklast genom att e-posta till redaktionen@krisinformation.se. Du kan också kontakta oss via våra konton på Facebook,  plattformen X (tidigare Twitter) och Instagram.

Kan jag komma i kontakt med de myndigheter som har ansvar vid en kris?

Krisinformation.se hjälper dig att hitta till rätt myndighet eller annan ansvarig aktör inom krishanteringssystemet. Här finns en lista över de tio beredskapssektorerna med respektive beredskapsmyndigheter. Du kan också ringa 113 13 som är Sveriges officiella nummer för information om händelser och kriser. Läs mer hos SOS Alarm om 113 13.  I de fall andra telefonnummer används för myndigheters information om en händelse förmedlar Krisinformation.se information om vilka de numren är.

Vart vänder jag mig med fler frågor än den information jag kan hitta på Krisinformation.se?

Alla texter och information på Krisinformation.se länkar alltid till fördjupning eller mer information hos ansvariga aktörer.

Du kan också ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid kriser och olyckor.