Om Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Uppdaterades
Krisinformation.se gör det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information eftersom den samlas på ett ställe.

På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer*.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta medvetna beslut i en kris.

Drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige. MSB ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ett av MSB:s uppdrag är att samordna samhällets gemensamma krishanteringsarbete. I det uppdraget ingår att samordna de olika aktörernas kommunikation och samlade information till allmänheten, bland annat via Krisinformation.se.

Plattformar

Krisinformation.se finns på webben, i vår app och i sociala medier och ger allmänheten tillgång till snabb och tillförlitlig information om en pågående kris. I sociala medier publicerar vi nyheter och svarar på frågor från allmänheten.

Information om din egen och samhällets krisberedskap

Redaktionen för Krisinformation.se publicerar artiklar och reportage om hur det svenska krisberedskapssystemet fungerar och hur myndigheter arbetar för att förebygga och hantera kriser. På webbplatsen hittar du också tips och råd om hur du kan öka din egen krisberedskap och information om vilket ansvar du har som medborgare. Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden.

vriga aktörer kan exempelvis vara frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.

I redaktionens frågor och svar, FAQ, kan du läsa mer om Krisinformation.se, var informationen kommer ifrån och hur arbetet går till.