Kontakta Krisinformation.se

Här hittar du kontaktuppgifter till Krisinformation.se.
Uppdaterades
I sociala medier publicerar redaktionen nyheter och svarar på frågor från allmänheten.

E-post: redaktionen@krisinformation.se

X (tidigare Twitter): @krisinformation

Facebook: www.facebook.com/krisinformation

Instagram: @krisinformation

Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 651 81 KARLSTAD

Besöksadress: Terminalvägen 14, 171 73 SOLNA

Telefon (MSB:s växel): 0771-240 240 

OBS! Redaktionen svarar inte på frågor om kriser på telefon. För svar på frågor via telefon hänvisar vi till det allmänna informationsnumret om olyckor och kriser: 113 13. 

Redaktionen för Krisinformation.se kontaktas kontorstid via Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) växel. I akuta ärenden eller utanför kontorstid kan myndigheter ta kontakt med redaktionen via MSB:s Tjänsteman i beredskap.

Vi behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.