Krisinformation.se i sociala medier

Krisinformation.se finns på Twitter, Facebook, Instagram, Youtube och på vår blogg. Sociala medier är ett viktigt verktyg för att få och nå ut med information till allmänheten.

På Krisinformation.ses Twitter och Facebook-sidor delas de nyheter och Viktigt meddelande till allmänheten som publiceras på sajten. Dessutom länkar redaktionen direkt till inlägg och information som myndigheter och andra aktörer själva publicerar på sociala medier vid en händelse. Facebook och Twitter är viktiga kommunikationskanaler för Krisinformation.se, där allmänhetens frågor besvaras eller hänvisas till ansvarig myndighet eller annan aktör. Dialogen i sociala medier bidrar till att information sprids till fler och att kunskapen om Sveriges krishanteringssystem på sikt ökar.

Krisinformation.se använder Instagram för att sprida tips och råd om hur man som privatperson kan förbereda sig inför olika sorters risker.

Redaktionen är i första hand aktiva i sociala medier under kontorstid men bevakar under beredskapen på kvällar och under helger frågor och kommentarer som kommer in till våra sociala kanaler. Vid en större kris eller händelse utökas bemanningen till att vara aktiv dygnet runt. Nyheter från myndigheter och Viktigt meddelande till allmänheten publiceras alltid oavsett tidpunkt.

Allt som skrivs till Krisinformation.se på Twitter och Facebook blir allmän handling, eftersom sajten är en del av en myndighet (läs mer om vad allmän handling innebär på Riksdagens webbplats. Redaktionen uppmanar alla som skriver att hålla god ton och visa respekt för varandra.

Läs mer om hur Krisinformation.se använder sociala medier i vårt publiceringsdokument.

Krisinformation.se på Facebook

Facebooksidan publicerar redaktionen nyheter och länkar, svarar på frågor och tar emot tips. Det krävs ingen egen Facebookprofil för att kunna läsa vad redaktionen skriver, men du måste vara inloggad för att kunna kommentera och ställa frågor.

Redaktionen censurerar eller raderar ingenting med undantag för:

  • Inlägg som bryter mot svensk lag eller mot Facebooks regler.
  • Inlägg som redaktionen anser vara stötande.
  • Inlägg som redaktionen anser vara spam (när samma inlägg ofta återkommer från samma användare).
  • Inlägg som redaktionen anser är skrivna i syfte att marknadsföra produkter eller tjänster.

Krisinformation.se på Twitter

På Krisinformation.se:s Twitterkonto hittar du nyheter och länkar som delas från webbplatsen eller retweetas (delas) av kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter på Twitter. Redaktionen svarar också på frågor från allmänheten och tar emot tips. Du kan skriva till redaktionen genom att tagga (skriva) @krisinformation i din text.

Krisinformation.se på Instagram

Krisinformation.se använder Instagram för att med infografik och foton sprida tips och råd om hur man som privatperson kan förbereda sig inför olika sorters risker. Ett annat mål med vår närvaro på Instagram är att liksom i andra sociala medier sprida kunskap om och uppmuntra till dialog kring krishantering i Sverige.

Krisinfobloggen

Krisinfobloggen vill redaktionen göra det ännu lättare att föra dialog och ha öppen kontakt med allmänheten. Där ges en djupare bild av hur krishanteringssystemet fungerar och hur privatpersoner kan förbereda sig inför eventuella störningar och kriser. På bloggen publiceras också gästinlägg skrivna av personer som jobbar med kriser på andra myndigheter. På bloggen kan läsare ställa frågor, kommentera och diskutera. Redaktionen är aktiva på bloggen under dagtid i första hand men när det inträffar en större händelse eller kris prioriteras andra kanaler.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: