Så här funkar våra kommentarsfält i sociala medier

Krisinformation.se använder sociala medier för att nå så många som möjligt. Du som använder kommentarsfälten behöver därför följa vissa regler. Här kan du läsa mer om vad som gäller.
Uppdaterades

Välkommen till kommentarsfälten på Krisinformation.se. Läs här om hur det är tänkt att fungera.

Det här är Krisinformation.se

Krisinformation.se är en del av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vår uppgift är att samla alla myndigheters krisinformation och göra den läsbar på ett ställe, så att du som medborgare inte ska behöva leta på många olika ställen i en kris. Krisinformation.se förmedlar alltså information. Vi bestämmer inte hur myndigheterna ska agera.

Vi använder sociala medier för att nå så många som möjligt så snabbt som möjligt. På Facebook, plattformen X (tidigare Twitter) och Instagram hittar du alla våra nyheter. På YouTube delar vi annan information. Du kan kommentera och ställa frågor i alla dessa kanaler.

Förutsättningar för dialog

Redaktionen på Krisinformation.se läser alla kommentarer och försöker i möjligaste mån besvara alla frågor. Som en del av vårt uppdrag att förmedla information till allmänheten återkopplar vi viktiga frågor och synpunkter på informationen till berörda myndigheter.

Du som använder kommentarsfälten behöver därför följa vissa regler. Här försöker vi beskriva lite mer ingående hur vi resonerar.

Reglerna i korthet

Det som skrivs här blir allmän handling. Visa respekt och håll en god ton.

Vi döljer eller raderar kommentarer som:

  • kan uppfattas som stötande
  • innehåller rasism, främlingsfientlighet, hat mot minoriteter eller hets mot folkgrupp
  • innehåller hot och personangrepp
  • är nedsättande eller diskriminerande
  • vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare, eller upprepade vänförfrågningar)
  • styr bort diskussionen från ämnet
  • länkar till annat än bekräftad myndighetsinformation
  • är skrivna i syfte att marknadsföra produkter eller tjänster.

Ställ gärna frågor!

Om du inte riktigt förstår vår information, eller hur myndigheterna resonerar, eller var du ska hitta mer information, eller om du har andra frågor som du tror att vi kan svara på – tveka inte att fråga! Vi svarar alltid så snabbt vi kan på det vi redan vet. Om inte försöker vi ta reda på den åt dig.

Dina frågor hjälper myndigheterna att förstå vad som saknas i deras information, så de är alltid viktiga för samhället.

Vi måste moderera kommentarsfälten

Vi modererar för att användarna ska kunna känna sig trygga. För att risken att mötas av vilseledande information eller aggressivitet från andra användare minimeras. För att alla ska kunna känna sig trygga med att ställa en fråga utan att mötas av otrevliga svar. För att inte behöva mötas av stötande innehåll, vare sig det gäller bilder eller språkbruk.

Transparens är viktigt

Vi döljer eller tar bort kommentarer som bryter mot våra regler. Om du tycker att din kommentar blivit dold på felaktiga grunder (och inte för att du missade att följa reglerna), skriv till redaktionen@krisinformation.se och berätta hur du tänkte. Om vi ser att vi har gjort fel tar vi fram kommentaren igen.