Publiceringsdokument för Krisinformation.se

I Publiceringsdokumentet hittar du riktlinjer för vad Krisinformation.se publicerar på webbplatsen och i sociala medier.
Uppdaterades

Publiceringsdokument för Krisinformation.se

I publiceringsdokumentet redogör vi för de riktlinjer som vi följer när vi förmedlar information.

Vår nyhetspublicering

En förutsättning för att redaktionen kan kommunicera vid kriser och händelser är att ansvarig myndighet eller aktör har publicerat information i sina egna kanaler, som går att länka till. I undantagsfall, när situationen kräver det, kan redaktionen publicera en nyhetstext baserad på muntliga källor från en myndighet. Vi delar alltid våra nyheter på Facebook, plattformen X (tidigare Twitter) och Instagram Stories.

Krisinformation.se publicerar nyheter om

-        VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)

-        reseavrådan som berör många svenskar

-        störningar i samhällets funktionalitet som riskerar att hota många människor hälsa och säkerhet

-        händelser som riskerar att hota människors liv och hälsa

-        händelser som innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner

-        händelser som påverkar många i Sverige eller med kopplingar till Sverige

-        händelser som väcker många frågor hos allmänheten.

Vi publicerar inte information om följande (om vi inte ser att det finns synnerliga skäl):

-        information som inte är bekräftad av ansvarig myndighet

-        rent polisiära angelägenheter, exempelvis efterlysningar, brott och utredningar

-        information om interna kriser på myndigheter som inte påverkar samhällsviktig verksamhet

-        händelser som är överspelade eller på väg att klaras upp utan större konsekvenser

-        vardagshändelser som exempelvis trafikstörningar och driftavbrott

-        namn eller bild på personer i händelser. 

Vädervarningar 

Krisinformation.se förmedlar vädervarningar över gul nivå på webbplatsen och
via delningar i sociala medier.

När en händelse är över

Vi uppdaterar alltid våra nyheter, facebookinlägg och Instagram stories om VMA när meddelandet har återtagits. Övriga händelser uppdaterar vi normalt inte på samma sätt.

Sociala medier och andra kanaler

Utöver webbplatsen finns Krisinformation.se på plattformen X (tidigare Twitter), Instagram, Facebook, Youtube och som app. Vi har samma kriterier för källor i våra sociala kanaler som för övrig publicering på Krisinformation.se.

Krisinformation.se i sociala medier

Dialog i sociala medier

Redaktionen svarar på frågor och kommentarer i sociala medier mellan 08.00 och 21.00 på vardagar, och vid omvärldsbevakning under helgtid.

Omvärldsbevakning

Redaktionen omvärldsbevakar fyra gånger på vardagar och tre gånger på lördagar och söndagar. I omvärldsbevakningen följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra källor för att upptäcka händelser och kriser. Omvärldsbevakningen görs också för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av medier, myndigheter och andra källor. Vår omvärldsbevakningslogg är tillgänglig för allmänheten.

Språket på Krisinformation.se

Redaktionen följer Myndigheternas skrivregler. Vi skriver tydligt, enkelt och begripligt för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig vår information. På webbplatsen finns även information på lättläst svenska.

Andra språk

Vi översätter våra nyheter till engelska. Valet av engelska motiveras med att det är ett språk som många kan tillgodogöra sig information på. Det är även ett språk som redaktionen behärskar, vilken gör det möjligt för redaktörerna att själva kontrollera och faktagranska publicerad information.

Vid vissa större händelser samarbetar Krisinformation.se med andra myndigheter för att kunna översätta information till fler språk. Vilka språk som vi översätter till avgörs av varje enskild händelse.

Vårt långsiktiga mål är att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig information om kriser. För den som har behov av information på andra språk hänvisar vi i nuläget till de översättningsverktyg som finns på internet.

Har du frågor som rör detta område, kontakta redaktionen@krisinformation.se.