Tillgänglighet och teknik

Informationen på Krisinformation.se är tillgänglig på flera sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här hittar du tips på hur webbplatsen kan användas med hjälp av olika funktioner och specialanpassade sidor.
Uppdaterades

Uppläsning av text

Alla texter på Krisinformation.se kan höras upplästa. Du hittar funktionen genom att gå till sidan du vill få uppläst och sen klicka på länken "Lyssna" i toppmenyn.

Lättläst svenska

En stor del av informationen på Krisinformation.se finns även framtagen på lättläst svenska. Denna del riktar sig till personer som av olika skäl kan ha svårt att ta till sig text på vanlig svenska. De lättlästa texterna innehåller ett enklare språk, färre svåra ord och kortare rader. Den lättlästa delen når du genom länken "Lättläst" i toppmenyn.

Anpassa textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du gör finns beskrivet på sidan "Anpassa", som du når via menyn på denna sida.

I mobiltelefonen

Krisinformation.se är anpassad för att kunna användas även med mobiltelefoner, andra mobila apparater och speciella webbläsare.

Utskrift av sidor

Du skriver ut sidor på webbplatsen genom att använda webbläsarens inbyggda funktion för utskrift. Utskrifterna är anpassade för att bättre passa på papper, vilket innebär att ordningen på informationen och den grafiska presentationen kan skilja sig mot på webben. Informationen är dock densamma.

Standarder och webbläsare

Krisinformation.se strävar efter att följa riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet används HTML5, presentationen styrs via CSS 3. 

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för angivna standarder, exempelvis senare versioner av:

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Internet Explorer
  • Opera

RSS-flöden

Krisinformation.se har RSS-flöden för dig som vill prenumerera på våra nyheter och vår information utan att besöka webbplatsen. Länk till vårt RSS-flöde hittar du här.

Script

Webbplatsen innehåller ett antal JavaScript. Dessa används för att till exempel visa och dölja vissa ytor på sidan. Sidan fungerar fullt ut men något annorlunda om JavaScript av någon anledning inte fungerar i webbläsaren.

Nedladdning av filer

För att öppna en fil - klicka på länken. Länkar till filer öppnas automatiskt i nya fönster.

För att spara hem en fil på datorn, högerklicka med musen på länken och välj Spara mål som. Ge filen ett namn och välj var den ska sparas.

Filformat som används på krisinformation.se är PDF, Word, Excel och Powerpoint.

För att öppna PDF-filer krävs i vissa fall programvaran Adobe Reader som är gratis. Ladda ner Adobe Reader från Adobes webbplats.

Du som inte har program som kan läsa filformaten för Word och Excel kan gratis ladda ner Microsofts visningsprogram (Windows).