För myndigheter och andra aktörer

Den här sidan riktar till sig till dig som arbetar på en myndighet eller annan aktör som samarbetar eller vill samarbeta med Krisinformation.se.
Uppdaterades
Kontorslandskap i Stockholm.

Kontakta redaktionen

Genom att mejla redaktionen@krisinformation.se når du redaktionen både under dagtid och på kvällar och helger. Vi har beredskap dygnet runt, alla dagar om året. Om din organisation har en tjänsteman i beredskap (TiB), kan den personen också när som helst på dygnet ringa till TiB på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (där redaktionen för Krisinformation.se ingår). MSB:s TiB kontaktar i sin tur den redaktör som har beredskap.

Ansvariga myndigheter måste ha egen information

Det är viktigt att den myndighet som hanterar en händelse publicerar egen information om händelsen på sin webbplats alternativt i sina sociala mediekanaler. Krisinformation.se:s uppdrag är att guida allmänheten till bekräftad information från myndigheter och andra aktörer. Det kan vi bara göra om den ansvariga aktören har egen information ute som vi kan länka till.

Om aktörens webbplats skulle överbelastas kommer Krisinformation.se i första hand hänvisa till aktörens andra kanaler. Om det blir nödvändigt kan vi tillfälligt publicera viss information från aktören på Krisinformation.se, men detta bör inte ingå som del i en aktörs krisberedskapsplanering. Varje aktör måste alltid se till att ha den kapacitet och tekniska infrastruktur som krävs för att leva upp till sitt informationsansvar i en kris.

Kommunikationssamordning

Krisinformation.se tillhör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ingår i MSB:s samordningsuppdrag. Det innebär att stödja myndigheter när de behöver samordna sin kommunikation med allmänheten och medier. För att underlätta det arbetet bedriver MSB nätverk med kommunikatörer på myndigheter och länsstyrelser för att förbereda kommunikation under allvarliga händelser och kriser. MSB erbjuder telefonkonferenser för aktörerna både i vardagen och i samband med händelser. 

Omvärldsbevakning och mediebild

Krisinformation.se bedriver en regelbunden omvärldsbevakning i medier, bland myndigheter och i sociala medier för att tidigt upptäcka händelser som kan utvecklas och bli allvarliga. 

Här hittar du vår publika logg över omvärldsbevakningen 

Krisinformation.se kan också göra en djupare analys av det som publiceras i medier och vad som skrivs i sociala medier i en fråga. Det gör vi som en del av den lägesbild som MSB tar fram vid allvarliga eller pågående händelser och ställs till myndigheters förfogande. 

Krisinformation.se besvarar frågor om händelser och kriser i sociala medier och e-post. I de fall vi inte kan svara, förmedlar vi till ansvarig myndighet vad som är oklart eller obesvarat så att myndigheten har möjlighet att förtydliga, utveckla eller uppdatera informationen.