Omvärldsbevakning

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer.
Omvärldsbevakning sker regelbundet för att upptäcka händelser och kriser. Foto: Johan Eklund/MSB.

Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Omvärldsbevakningen görs också för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av medier, myndigheter och andra källor.

Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov enligt vårt uppdrag, men publiceras också för att främja öppenhet och transparens.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: