Vecka 18 2024

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 5 maj


Omvärldsbevakning 21.50

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 10.30

Inget att notera.

Lördag 4 maj


Omvärldsbevakning 23.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.10

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att notera.

Fredag 3 maj


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning16.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.25

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.06

Inget att notera.

Torsdag 2 maj


Omvärldsbevakning 22.16

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 12.59

Polisen har beviljat tillstånd för en koranbräning på Gustav Adolfs torg i Malmö under fredagen 3/5, rapporterar SVT Nyheter och Göteborgs-Posten.

Kommentar: För kännedom

Omvärldsbevakning 08.52

Inget att notera.

Onsdag 1 maj


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 15.45

Stor Natoövning pågår i Norrbotten

Försvarsmakten genomför nu operationen Immediate Response 24, som är en del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24, rapporterar Sveriges radio P4 Norrbotten. Försvarsmakten skriver att ett flertal militärkolonner att färdas längs vägarna i Norrbotten under vecka 18 och 19. Det kommer medföra stor påverkan på framkomligheten i trafiken.
Kommentar: Bra att känna till om vi får frågor. 

Omvärldsbevakning 08.00

Fortsatt allvarligt säkerhetsläge

Säkerhetsläget i Sverige är fortsatt allvarligt, skriver Säkerhetspolisen i en nyhet. I nyheten lyfts bland annat Eurovision i Malmö, dit en stor mängd besökare väntas. 
– Säkerhetspolisen hämtar in information som vi sedan bearbetar och bedömer för att på så vis ständigt ha en aktuell lägesbild, och för att kunna förebygga och förhindra våldsdåd tillsammans med andra. Historiskt har vi sett att de skyddsåtgärder som vidtas inför olika typer av evenemang får effekt. Vi arbetar för att Eurovision ska kunna genomföras under trygga och säkra former. En stor och viktig del i detta arbete är vår samverkan med flera andra partners, både internationellt och nationellt, där Polismyndigheten är en viktig sådan, säger Fredrik Hallström, operativ chef vid Säkerhetspolisen.
Kommentar: För kännedom. 

Risk för gräsbrand

Under onsdagen är risken för gräsbrand stor i delar av södra Norrland, norra Götaland och Svealand. 
Kommentar: Vi har uppdaterat appen med information om risken för gräsbrand.

Tisdag 30 april


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 17.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.15

Inget att notera.

Måndag 29 april


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.55

Fortsatta problem i tågtrafiken på grund av stopp i Hässleholm

Tågtrafikproblemen i södra Sverige har fortsatt under dagen. Det är ett elfel vid Hässleholm som är orsaken. Flera tågsträckor berörs och det har varit svårt att få tag på ersättningsbussar, rapporterar SVT Nyheter Skåne.  Enligt Trafikverkets senaste prognos ska trafiken kunna börja rulla igen klockan 15.00. Trafikverket skriver att bussar ersätter trafiken i begränsad omfattning.
Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 08.45

Stopp i tågtrafiken i Hässleholm

Det är stopp i tågtrafiken genom Hässleholm på grund av ett elfel, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Trafikverket har ingen prognos för när trafiken kan vara igång igen, men arbete med att avhjälpa felet pågår. Skånetrafiken planerar att sätta in pendeltrafik med buss på följande sträckor, skriver SVT Nyheter Skåne:

• Osby – Hässleholm – Lund (via Öresundstågens mellanstationer).

• Eslöv – Hässleholm (via Pågatågens mellanstationer).

• Kristianstad – Hässleholm (Både via mellanstationerna och direkt).

• Hässleholm – Tyringe.

Kommentar: Följer.