Öppen data

Vi lägger datan till våra appar i ett öppet API (Application Programming Interface) så att myndigheter, företag och privatpersoner kan använda det när de bygger egna informativa applikationer. Här finns information om hur du kommer åt vår data.
Uppdaterades

Grundtanken med den öppna datan liknar syftet med sociala medier, där alla bidrar på sitt sätt och hjälps åt att sprida  information genom att dela den i sina kontaktnät. Genom att vi låter andra använda information från Krisinformation.se i sina applikationer ökar chanserna att den når ut och kommer till nytta.

Redaktionens förhoppning är att andra aktörer som också har samhällsnyttig information ska göra likadant, så att informationen finns tillgänglig för alla och går att sätta ihop i egna applikationer med infogad information från andra källor.

Informationen är taggad med geografisk tillhörighet för att göra det möjligt att till exempel välja ut enbart lokalt intressant information.

API (Application Programming Interface)

Alla nyheter och länkar som finns i våra appar ligger i ett öppet API på adressen:
api.krisinformation.se/v3

Där finns en kortfattad teknisk information om hur API:et ska anropas för att få ut informationen på passande sätt.

Standarder

APIet ger svar i json-format. Genom att lägga till  ?format=xml   kommer svaret som xml och följer formatet Atom v 1.0.  I Atom-feeden finns ett unikt ID för att hämta de enskilda nyheterna. Dessa distribueras i sin tur enligt CAP v 1.2 (Common Alerting Protocoll).

Ursprungsmärkning

När du använder information från Krisinformation.se förutsätter vi att du anger var informationen kommer från, för dina användares skull.

Hämta och använda informationen

Här är några länkar som visar hur man kan hämta informationen:
(en länk med ID nummer kommer inte att uppdateras här utan visar enbart principen)

Exempel på nyhet i CAP-format:
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
    <identifier>73832</identifier>
    <sender>http://www.krisinformation.se</sender>
    <sent>2012-05-03T16:30:00+02:00</sent>
    <status>Actual</status>
    <msgType>Alert</msgType>
    <scope>Public</scope>
    <info>
      <language>sv-SE</language>
      <category>Other</category>
      <event>News</event>
      <urgency>Unknown</urgency>
      <severity>Unknown</severity>
      <certainty>Unknown</certainty>
      <senderName>SLAO</senderName>
      <headline>Lavinrisk i Riksgränsen och i Björkliden</headline>
      <description>Det råder stor lavinrisk i Riksgränsen, som under torsdagen hade en fyra på den femgradiga skalan.</description>
      <web>http://www.krisinformation.se/web/Pages/NewsPage____73832.aspx</web>
     <resource>
        <resourceDesc>Full Html version of description</resourceDesc>
        <mimeType>Text/Html</mimeType
 <derefUri>RGV0IHLDpWRlciBzdG9yIGxhdmlucmlzayBpI...</derefUri>       

</resource>

      <area>
         <areaDesc>Norrbottens län</areaDesc>
       </area>
     </info>
  </alert>

Taggning

De flesta taggar i CAP-meddelandet är tydliga och det finns utförliga beskrivningar av dem i standarden. Här förklaras hur vi använder några av dem:

<event> * "News" för vanliga nyheter och "Alert" för VMA (Samma nyckelord återfinns i listningen under "Cap Event")
<urgency>, <severity> och <certainty> Dessa har alltid värdet Unknown då inget av de övriga värdena enligt standard är tillämpliga på nyheter
<senderName> Källan för nyheten, det vill säga den aktör/myndighet som vi har som källa för publicering och som vi sannolikt länkar till i nyheten
<headline> Rubriken
<description> Ingressen till nyheten
<derefUri> Nyheten och ingressen kodade enligt Base64. Mer information om Base64 finns på: http://en.wikipedia.org/wiki/Base64 http://www.base64decode.org/
<areaDesc> Geografisk taggning. Län i Sverige (ett eller flera) eller land. För rikstäckande nyhet anges Sverige. I listningen finns även koordinaterna enligt WGS 84 för den punkt där vi sätter ut markören i appen.

* Notera att VMA tas bort ur flödet när varningen återkallas.  Gamla VMA taggade med "Alert" kommer alltså aldrig att finnas kvar i flödet. Redaktionen skriver dock alltid även en nyhet vid ett VMA. Den ligger kvar i flödet och uppdateras.