Om den här webbplatsen

Uppdaterades

Regeringen har bett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
att göra en webbplats
där du kan få information
om vad samhället gör om det blir kris.

Här finns information om
hur du kan kontakta myndigheter,
kommuner eller andra som har ansvar vid en kris.

Du ska få veta vad som händer
och vad du själv kan göra
om det är en kris.

Här finns också information om vad du själv kan göra
för att förbereda dig
för att bättre klara av en kris.

Vi vill att den här webbplatsen ska vara tillgänglig
för så många personer som möjligt.