Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdaterades

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
hjälper olika delar av samhället
så att de kan klara av olyckor och kriser
och konsekvenser av krig.

MSB arbetar för att det inte ska bli olyckor och kriser.

Om det ändå blir en allvarlig olycka eller kris
ska MSB ge stöd.

Om det blir en olycka eller kris,
ska MSB se till
att samhället lär sig av det som har hänt.

MSB:s viktigaste arbeten är att

  • hjälpa räddningstjänsten
  • se till att olyckor inte händer i Sverige
  • hjälpa andra länder att se till att olyckor inte händer
  • hjälpa samhället att klara kriser och krig
  • förbättra säkerheten för digital information, cybersäkerheten
  • se till så att vi kan prata med varandra och dela information
    utan att någon annan får reda på vad vi pratar om.

Här kan du läsa mer på lättläst svenska, på MSB:s webbplats