Ordlista

Uppdaterades

När vi skriver om krishantering
använder vi ibland ord och uttryck
som kan var svåra att förstå.

De här orden har en exakt betydelse
för alla som arbetar med krishantering.
Om vi använder samma ord
är risken mindre att vi missförstår varandra
när vi arbetar.
Det kan spara tid och rädda liv.

Här förklarar vi några av de vanligaste orden.
De är ordnade i alfabetisk ordning.

Källor till informationen:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polisen
Socialstyrelsen