Vi håller reda på vad som händer

Uppdaterades

Redaktionen på Krisinformation.se
läser i tidningar och sociala medier
för att se vad som händer i världen.
Vi tittar också på information från myndigheter
och andra organisationer om kriser och allvarliga händelser.
Om vi läser något som verkar viktigt undersöker vi
om myndigheterna har sagt något om händelsen.
I så fall kan vi skriva nyheter om det på Krisinformation.se. 

Det är bara information från myndigheter
och liknande organisationer som vi menar är korrekt.
Sådant som vi till exempel läst i tidningar
kan vi ändå skriva om i vår logg eftersom det är viktigt
för redaktionen att följa detta i vårt arbete.

Här finns vår omvärldsbevakning. (ej på lättläst svenska).