Vad händer om det blir kris?

Uppdaterades
Allvarliga störningar i godstransporter skulle kunna påverka el och uppvärmning och beröra många aktörer, både myndigheter och privata.

Om det blir en kris
eller om något mycket allvarligt händer
skapar vi en sida här på Krisinformation.se.
Där kan du läsa om vad som har hänt,
vad som händer nu
och vad man gör för att avhjälpa krisen.
Där får du också veta
var du kan få mer information.

Om något mycket allvarligt händer
ska kommunen, länsstyrelsen,
myndigheter och företag samarbeta.
De ska se till att samhället fungerar som vanligt
också när det är en kris.

Flera frivilliga organisationer
som Röda Korset och Civilförsvarsförbundet
kan också hjälpa till vid en kris.