Kommunen har stort ansvar

Uppdaterades

Om det händer något där du bor
ska du allra först ta reda på vad din kommun gör.

Alla kommuner i Sverige ska ha en krisgrupp,
den kallas krisledningsnämnd.
Kommunens krisgrupp börjar arbeta
direkt om det blir en kris.
De ska se till att alla i kommunen samarbetar
på bästa sätt när det är en kris.
De ska tala om för de som bor i kommunen
vad som händer.

De som sitter i krisledningsnämnden, krisgruppen,
är ofta samma personer
som också är med i kommunstyrelsen.
Varje kommun ska ha en plan
som säger vad de ska göra vid en kris.

Här finns länkar till Sveriges kommuner och regioner.