Vad är en kris?

Uppdaterades
Vid större händelser är det bra att följa utvecklingen genom att lyssna på exempelvis beredskapskanalen Sveriges Radio P4 för att få information om utrymning. Foto: Johan Eklund/MSB.

En kris är en händelse
som påverkar många människor
och stora delar av samhället.

Det kan till exempel vara väldigt dåligt väder
som gör att vägar och järnvägar stängs av
och att det blir elavbrott.

Det kan också vara en terrorattack
i Sverige eller i andra delar av världen.