Statistik 2019

Här följer vi upp besöksstatistik och räckvidd för Krisinformation.ses aktiviteter på webben och i sociala medier för år 2019. Statistiken sammanställs normalt en gång i månaden samt efter större händelser.
Uppdaterades

År 2019

Antal besök Krisinformation.se 1 januari - 31 december 2019
Startsidan:  176 874
Antal besök på hela sajten: 663 657
 
Facebook 78 442 följare (72 177)
Twitter 98 203 följare  (94 093)
Instagram 17 338 följare (9107)
(Inom parentes är status för den 1 januari 2019)

Antal besök startsidan och hela webbplatsen 2016-2019

Antal följare i sociala medier 2017-2019

December 2019

Besök startsidan 50 957
Besök hela sajten 115 672
Facebook 1 januari 78 442 följare (76 526)
Twitter 98 203 följare den 1 januari 2020 (97 879)
Instagram 18 326 följare 7 januari 2020 (14 918)

November 2019

Webbplatsen 1-29 november
Besök på startsidan: 8324
Besök på hela webbplatsen: 46 258

Twitter

97 879 följare (97 624)

 • Viktigt meddelande om brand i fjärrvärmeanläggning Bengtsfors 16/11: 38 000 visningar.
 • Om TFÖ 2020 (4/11): 36 000 visningar.
 • Om höststormar och strömavbrott 12/11: 35 000 visningar.

Facebook
76 526 följare (76 288).

 • Om TFÖ 4/11 nådde 51 000 användare.
 • VMA om dricksvattnet i Kumla kommun 21/11 nådde 31 000 användare.

Instagram
14 918 följare (14 121)

 • Om sök- och räddningsstyrkan Nusar, 4600 visningar. 242 gillamarkeringar. 
 • Om strömavbrott: 4097 visningar. 261 gillamarkeringar.

1 januari - 31 oktober 2019

Antal besök Krisinformation.se 1 januari – 31 oktober 2019
Antal besök på startsidan: 117 403
Antal besök på hela sajten: 500 913

Länkande webbplatser (27 procent)

 • 60 procent av besöken från Facebook. (flest från mobiler)
 • 12 procent från MSB.se (de flesta från GIS-appen, kartfunktionen som används i samband med VMA-kvartalstest).
 • 7 procent från Twitter
 • 3 procent från Polisen.se 
 • 2 procent från SVT.se
 • 1 procent från Länsstyrelsen.se, SOS Alarm etc. 

Sökmotorer (47 procent)

 • 97 procent från google.com eller google.se
 • 2 procent från Bing

Direkt trafik (27 procent)

Oktober 2019

Webbplatsen
Besök på startsidan: 8200. Hela sajten  37 200 besök. Mest besökta nyheter: Tre Viktiga meddelanden till allmänheten. 

Twitter 
De flesta inläggen hade mellan 20 000 och 30 000 visningar.
97 624 följare (97361).

Facebook 
Ett inlägg om hur man kan förbereda sig för höststormar nådde över 104 000 användare. De flesta övriga inlägg nådde mellan 20 000 och 30 000 användare, vilket kan sägas vara ett förväntat genomslag.
76 288 följare (75 803)

Instagram 
Ett inlägg om prepping med appar i mobilen hade 3400 visningar (rekordet är 4500 för ett om skogsbränder som lades ut sommaren 2019). Ett inlägg om att ringa 112 vid telestörningar hade strax över 400 gillamarkeringar.
14 121 följare (13 075)

September 2019


Webbplatsen
1-30 september
Besök på startsidan: 11 137. Hela sajten 61 693.  Mest besökta nyheter: VMA Göteborg (Slottsskogen) 1122 besök, VMA Luleå 892.

Twitter
Tut-test: 60 000 visningar vardera för två inlägg.
SMHI klass 2-varning åska Östergötland 37 690 visningar.
VMA Slottsskogen 29 607 visningar.
97361 följare (96 991). 

Facebook
Vi hör tutan, gör du? 113 000 användare.
Information från UD om Thomas Cook-konkursen 25 000 användare.
VMA Göteborg 28 800 användare.
75 803 följare (75 051)

Instagram
Vet du vad du ska göra om du hör VMA-tutan? 3602 visningar.
13075 följare (12 508)

Augusti 2019

Webbplatsen  
Startsidan tog emot 7761 besök och hela webbplatsen 32 820 besök 1-30 augusti.

Twitter
Förebyggande råd om blodgiveri och utlandsresor hade över 29 000 vardera på Twitter. 
Följare 30 augusti 96 991 (96 586)

Facebook
Följare 30 augusti 75 051 (74 801)
Mest spridda inlägg: SOS Alarms app, över 40 000 användare.

Instagram
Följare 30 augusti 12 508 (12 278)

Juli 2019

Webbplatsen 
Antal besök: 46 438
Antal besök på startsidan: 9673
Mest besökta nyhet: VMA Forsheda (Polisen) 5799

Twitter
Om frivilligorganisationer samlade 35 000 visningar. Övriga inlägg låg runt 30 000 som är strax över det normala
för våra inlägg i den kanalen. Antal följare: 96 586 (1 juli var det 96 291)

Facebook
74 801 (1 juli 74 331) Inlägget om frivilliga nådde 51 400 användare på Facebook.

Instagram
12 278 (1 juli: 11 940)

Juni 2019

Webbplatsen
Besök på hela webbplatsen: 55 756   
Besök på startsidan: 14 658  

Följare i sociala medier 1 juli:
Facebook: 74 331 (73 790)
Twitter: 96 291 (95 836)
Instagram: 11 940 (11 700) 

Första halvåret 2019
Besök hela webbplatsen 1 januari – 30 juni: 318 093 besök.  
Besök startsidan 1 januari – 30 juni: 79 890 besök.  

Intressanta inlägg 
Här har vi tagit upp de inlägg som nådde upp till över 2000 besök på webbplatsen eller drygt 30 000 användare på FB eller visningar på Twitter. 

 • SMHI varnade för kraftiga snöfall i början av januari 2019. Nyheten om detta, som senare fick namnet Alfrida, fick 9540 besök på webbplatsen och informationen nådde 122 700 användare på Facebook.
 • Nyheten om en explosion i Linköping i juni samlade drygt 6000 besök på webbplatsen. Inlägget hade 50 500 visningar på Twitter och nådde 42 200 användare på Facebook.
 • SGU om vattenläget, april, tog emot drygt 2000 besök på webbplatsen, fick 44 600 visningar Twitter och nådde 85 400 användare på Facebook.
 • Om hemberedskap i samband med krisberedskapsveckan i maj. På Facebook nåddes över 65 00 användare och på Twitter fick inlägget drygt 39 000 visningar.
 • VMA-testet den 3 juni hade 114 000 visningar på Twitter och nådde 88 700 användare på Facebook.
 • Eldningsförbud i Kronobergs län den 20 april fick 55 443 visningar på Twitter. (ett relaterat inlägg nådde 105 000 användare på Facebook). 
 • Sveriges ambassad om skottlossning i Utrecht den 18 mars. 47 879 visningar på Twitter. 37 200 användare på Facebook. På webbplatsen var det några hundra som läste nyheten.

Maj 2019

Webbplatsen   
Besök startsidan: 11 464
Besök hela webbplatsen: 42 862 

Följare i sociala medier
Twitter: 95 836 (95 545)
Facebook: 73 790 (73 333)
Instagram: 11 700 (10 800)

Krisinformation.ses inlägg om vattennivåer nådde 32 000 visningar på Twitter och det om Hemberedskap 27 000, ungefär vad våra inlägg normalt brukar nå. På Facebook nåddes 65 000 personer av inlägget om hemberedskap, vilket är åtminstone dubbelt så mycket som snitträckvidden. 

April 2019

Webbplatsen   
Besök startsidan: 13 377 
Besök hela webbplatsen: 51 492 

Sociala medier
Twitter: 95 545 följare 29/4  (94 925)
Facebook: 73 333 följare  (72 960)
Instagram: 10 800 följare (10 329)

Mest besökta och lästa nyheter 
VMA om skogsbrand utanför Hässleholm: 2400 besök på webben. Hög brandrisk i södra och mellersta Sverige: 2100 besök. 

På Twitter hade ett inlägg om eldningsförbud över 45 000 visningar. 

Krisinformation.se statistik Tertial 1 2019
1 januari - 29 april 2019
Twitter 95 545 följare 29/4 (ca 93 700 den 1/1)
Facebook 73 327 29/4 (ca 71 640 den 1/1)
Instagram 10 800 följare (ca 8 750 den 1/1)
Besök startsidan 52 706 (52 647, T1 2018) 
Besök hela webbplatsen 205 019 (176 912, T1 2018) 
Antal VMA i år: 15  

Mars 2019

Webbplatsen:
Antal besök på startsidan: 13 676
Hela webbplatsen: 58 515
Mest besökt nyhet: Stormvarning Skåne 1100 besök.
Facebook:
Inlägget om SMHI:s vädervarning för Skåne nådde över 48 700 användare och ett VMA i Halmstad nådde 37 000 på Facebook. I vanlig ordning nåddes flest (54 700) genom ett av inläggen om VMA-testet. Mellan 20 och 30 000 är en räckvidd som är vanlig för Krisinfo på Facebook. 
Följare: 72 960 (72 356)
Twitter:
På Twitter hade inlägget om VMA-testet 53 000 visningar, följt av Sveriges ambassads uppmaning till svenskar att höra av sig till anhöriga i det tidigare skedet efter skottdådet i Utrecht, Nederländerna. Det hade 35 600 visningar. Övriga låg på 20 – 30 000 visningar.  
Följare:
94 925 (94 461)

Instagram:
Följare: 10 329 (9624) 

Februari 2019 

Webbplatsen
11206 besök på startsidan, 36 601 på hela webbplatsen.  Låga besöksantal på nyheterna, flest (717) fick den om utredning om sommarens skogsbränder.

Sociala medier
På Twitter hade följande inlägg flest antal visningar i februari:
• Om utredningen av 2018 års skogsbränder (26 000)
• Film om utlandsresor och UD (26 300)
• SMHI varnar för storm, 15 februari (21 700)
Övriga mellan 15 och 20 000 visningar.

På Facebook hade följande inlägg störst räckvidd:
• Tele2 telestörningar 31/1: 35 200 användare
• SMHI varnar för storm 23/2: 32 000
• SMHI varnar för storm 15/2: 31 400
• Om skogsbränderna 2018: 31 600

Övriga nådde från 9700 upp till 30 000 användare på Facebook.
På Instagram hade inlägget om utlandsresor 265 visningar och det om telestörningar 377 visningar.

Antal följare (en månad sedan inom parentes)
• Twitter: 94 461 (94 096)
• Facebook: 72 356 (72 200)
• Instagram: 9624 följare (9107)

Januari 2019 

Webbplatsen

14 147 besök på startsidan den 1 - 31 januari. Hela webbplatsen hade 40 635 besök.


Sociala medier

Inlägget om SMHI:s varning för snöfall med drivbildning i Gävleborg, Stockholm och Uppsala län nådde över 122 000 användare på Facebook. Region Gotlands information med anledning av telefonibortfall på Gotland nådde över 45 000 användare på Twitter. En informationsfilm om strömavbrott den 10 januari hade över 4200 visningar på Instagram och en räckvidd på 6600 användare, alltså mer eller mindre två av tre följare. Att jämföra med den tidigare mest visade filmen på Krisinfos Instagramkonto som handlade om riskerna i brandskadad skog vilken fick 2200 visningar.
  
Antal följare (en månad sedan inom parentes)

 • Facebook 72 177 följare (71 640)
 • Twitter  94 093 följer (ca 93 700) 
 • Instagram 9107 följare (8750)   

Stormen Alfrida januari 2019

På Facebook delades inlägget om SMHI:s snöfallsvarningar för Stockholm, Uppsala och Gävleborgs samt Gotlands län till över 122 000 användare. Inlägget om VMA på grund av telestörningar på Gotland nådde på den plattformen över 46 000 personer. På Twitter hade inlägget om telefonin på Gotland nästan 39 000 visningar, drygt dubbelt så mycket som ett inlägg från Krisinfo normalt ger i den kanalen.